Een gietijzeren vijzelorgel, een bidon 'poer' en enkele bakken bier. Dit zijn dé ingrediënten van een schieting, een vooral West-Vlaamse traditie om een huwelijk aan te kondigen en de zogenaamd boze geesten met een hels lawaai weg te jagen. Maar alsmaar minder trouwstellen houden vast aan deze gewoonte. "Tien jaar geleden kregen we nog 17 aanvragen binnen, vorig jaar nog slechts 3", klinkt het bij het gemeentebestuur van Izegem. En die tendens is merkbaar in zo goed als alle West-Vlaamse gemeenten. In een zeldzaam geval blijft het aantal schietingen stabiel, vooral op het platteland.
...