Toen Jean-Marie Lermyte jaren geleden de 'Geschiedenis van Izegem' schreef, wilde hij uiteraard later ook die van de deelgemeenten in een boek bundelen.
...

Toen Jean-Marie Lermyte jaren geleden de 'Geschiedenis van Izegem' schreef, wilde hij uiteraard later ook die van de deelgemeenten in een boek bundelen.Jean-Marie: "Vorig jaar verscheen de 'Geschiedenis van Emelgem', dit jaar is Kachtem aan de beurt. Een werk waar Jacques al zijn hele leven mee bezig is."Jacques: "Voor mij is het eigenlijk 10 jaar geleden écht begonnen toen Ten Mandere het archief van Pieter Pruim van zijn familie kreeg. Pieter was pas 59 jaar toen hij op 25 september 1980 stierf. Allerlei documenten over de parochie en de gemeente die hij als vertrouweling van respectievelijk de pastoor en de secretaris een keer mocht meenemen naar huis, maar vergat om ze nadien terug te geven. Ik heb onmiddellijk al zijn archiefstukken geïnventariseerd. Omdat er heel interessante documenten tussen zaten, rijpte bij mij de gedachte om daar iets mee te doen. Jean-Marie opperde toen om aan de geschiedenis van Kachtem te beginnen. En ik wilde daar graag aan meewerken."Hoe gingen jullie te werk?Jean-Marie: "Jacques en ik hebben er vier jaar serieus aan gewerkt. Dat kon vrij goed met zijn tweeën omdat ik vooraf een duidelijke structuur uitschreef: politiek, sociaal, economisch, godsdienstig en cultureel. Van de periode 1830 tot Wereldoorlog I, dan tot de fusie met Izegem in 1971 en tenslotte nog tot 2019."Jacques: "Die structuur van Jean-Marie werkte goed. Kwam ik iets tegen in het archief over een bepaald thema of onderwerp, dan wist ik meteen waar ik het moest onderbrengen. Ik stak ook veel op van Rogier Verstraete, een autoriteit qua kennis over Kachtem. Maar zijn kennis komt volgens mij van wat hij hoorde vertellen van een vorige generatie. Wat hij weet, is meestal niet gebaseerd op archiefstukken of échte documentatie. Maar wat hij neerschreef is wel heel belangrijk. Een belangrijke bron van informatie kwam uit het tijdschrift 'Onder Ons' van het Davidsfonds."Hoe belangrijk was Pieter Pruim bij het schrijven van het boek?Jean-Marie: "Ik denk dat Pieter Pruim zelf de geschiedenis van Kachtem zou geschreven hebben als hij langer had geleefd. De dood haalde hem echter in. Hij had trouwens in 'Onder Ons' ook al een en ander over de geschiedenis van Kachtem geschreven. In die zin vernoemen we hem al in onze inleiding. Zonder Pieter Pruim zou de 'Geschiedenis van Kachtem' nooit verschenen zijn. Hij was enerzijds belangrijk als verzamelaar van al die archiefstukken, maar ook voor wat hij al geschreven had. Pieter Pruim is in die context erg belangrijk geweest."Noem een belangrijke gebeurtenis die je in het boek kan lezen.Jacques: "De fusie van de gemeenteschool met de Vrije Basisschool op 1 september 1976."Jean-Marie: "Ik hou het eerder bij de zaak van 1946 met gemeentesecretaris Etienne Vankeirsbilck. Hij werd na de oorlog afgezet. De helft van de gemeenteraad en oud-burgemeester Achiel Deleu beschuldigden hem ervan dat hij samenwerkte met de Duitsers, de andere helft en burgemeester Albert Verhelst zeiden dat hij onschuldig was. En het is op vandaag nog altijd niet duidelijk."