Begin juni besliste de Nationale Veiligheidsraad nog om kermissen te verbieden tot 1 augustus maar op 30 juni verscheen het ministerieel besluit dat kermissen toelaat vanaf 1 juli. "Door die veranderingen hebben we snel moeten schakelen", zegt burgemeester Simon Lagrange. "Voordien was het duidelijk dat de septemberkermis de eerste zou zijn die weer kon plaatsvinden. Alles op een veilige en kwaliteitsvolle manier organiseren, was niet mogelijk tegen 4 en 5 juli. In overleg met de foorkramers hebben we beslist om de kermis op te schuiven naar het tweede en derde weekend van juli. We wilden hen absoluut steunen; de foorkramers krijgen ook geen premie meer sinds 1 juli."
...

Begin juni besliste de Nationale Veiligheidsraad nog om kermissen te verbieden tot 1 augustus maar op 30 juni verscheen het ministerieel besluit dat kermissen toelaat vanaf 1 juli. "Door die veranderingen hebben we snel moeten schakelen", zegt burgemeester Simon Lagrange. "Voordien was het duidelijk dat de septemberkermis de eerste zou zijn die weer kon plaatsvinden. Alles op een veilige en kwaliteitsvolle manier organiseren, was niet mogelijk tegen 4 en 5 juli. In overleg met de foorkramers hebben we beslist om de kermis op te schuiven naar het tweede en derde weekend van juli. We wilden hen absoluut steunen; de foorkramers krijgen ook geen premie meer sinds 1 juli."De nodige maatregelen worden genomen om alles veilig te laten verlopen. "De kermis zal in een beschermde zone plaatsvinden, gelijkaardig aan hoe nu de zondagsmarkt plaatsvindt. De opstelling van de kramen zal niet veel anders zijn dan normaal, maar ze zullen in een afgesloten zone met drie ingangen staan (2 in de Dorpsstraat en 1 in de Molenkouterstraat).""Daar zullen stewards staan die handgel en mondmaskers ter beschikking stellen en het bezoekersaantal zullen controleren. Er mogen maximum 120 mensen tegelijk binnen in de zone, volwassen en kinderen samen, om de afstand tussen de bezoekers te bewaren. Voor de foorkramers is een mondmasker wel verplicht. Ook zij zullen ontsmettingsgel ter beschikking stellen. De foorkramers zijn niet verplicht om na elke bezoeker hun attractie volledig te ontsmetten. Ze zullen dit wel regelmatig doen maar de handhygiëne bij de bezoekers is cruciaal", legt de burgemeester uit."Het wordt een louter functionele kermis met foorkramen maar zonder de randanimatie die er normaal is in het kader van Machelen Gulde zoals optredens of een biertent. Er zullen een achttal kramen staan, inclusief een frietkraam. Het is dus niet de bedoeling dat kermisbezoekers langer dan nodig blijven rondhangen. Deze kermis is dus vooral bedoeld voor de jonge gezinnen. In totaal zal er zes dagen kermis zijn over de twee weekends. We hopen dat de mensen wat gespreid komen en dat er geen angst is om langs te komen. Wij moeten ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt", besluit de burgemeester. (JF)