Logo Leieland, Lokaal Gezondheidsoverleg, reikte de awards uit voor Gezonde stad/Gezonde Gemeente. Men besloot om alle steden en gemeenten binnen Zuid-West-Vlaanderen te bekronen. "Er wordt bewust gekozen om alle steden en gemeenten een award te geven ...