Logo Leieland, Lokaal Gezondheidsoverleg, reikte de awards uit voor Gezonde stad/Gezonde Gemeente. Men besloot om alle steden en gemeenten binnen Zuid-West-Vlaanderen te bekronen. "Er wordt bewust gekozen om alle steden en gemeenten een award te geven ...

Logo Leieland, Lokaal Gezondheidsoverleg, reikte de awards uit voor Gezonde stad/Gezonde Gemeente. Men besloot om alle steden en gemeenten binnen Zuid-West-Vlaanderen te bekronen. "Er wordt bewust gekozen om alle steden en gemeenten een award te geven en geen rangschikking in te voeren. Omdat we weten dat elk bestuur bewust werkt aan de gezondheidsbevordering voor de lokale bevolking vinden we dat iedereen een winnaar is in dit verhaal", vertelt Nadine De Smedt, coördinator van Logo Leieland.Er werd eveneens gekozen om het volledige bewustmakingsverhaal te kaderen in een film waarbij men aantoont wat de verschillende steden en gemeenten van initiatief nemen om het onderwerp onder de aandacht te brengen."Tijdens het maken van de film hebben we gemerkt dat we echt moesten kiezen wat we in beeld brachten. Het bewijs dat er al heel wat beweegt binnen onze regio, letterlijk en figuurlijk! We vragen ook aan alle besturen om van gezondheid een echte bevoegdheid te maken binnen het schepencollege. Logo Leieland is ervan overtuigd dat we in samenwerking met alle besturen ook na de verkiezingen verder kunnen werken aan gezondheid binnen alle beleidsdomeinen, zodat elke stad of gemeente nog meer kan inzetten op gezondheid", besluit Nadine De Smedt.(TV)