Door de verspreiding van het coronavirus is voorzichtigheid gewenst. Daarom beslisten de bisschoppen van België om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. "Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen de publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden", staat er te lezen op de website van Kerknet.

Dat houdt in dat alle liturgische diensten van de Goede Week, van Palmzondag op 5 april tot Pasen 12 april geschorst worden. Dat geldt zowel voor kerken, kapellen en gebedsruimten van kloosters als voor katholieke instellingen en bedevaartsoorden. Ook volwassendopen op Pasen of in de paasnacht kunnen niet.

Ook geen vormsels en eerste communies

Er zullen geen publieke vieringen zijn, maar er worden op enkele plaatsen uitzonderingen gemaakt met het oog op de uitzendingen op radio, tv of livestream. Daar zullen enkel de medewerkers noodzakelijk voor de viering met opname aanwezig zijn. "Onder de huidige maatregelen kan ook het persoonlijke biechtsacrament niet toegediend worden. De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum", luidt het.

Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Voor de vieringen na 19 april vinden de bisschoppen het nog te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen. "Het gaat dan immers over een periode tot eind mei", lezen we. Zodra de maatregelen van de regering in verband met corona het toelaten, zullen de bisschoppen hierover de nodige informatie verstrekken.

Kerkgebouwen kunnen open blijven

Voor de vastencampagnes zijn er dit jaar geen collectes in contant geld. Storten via overschrijving kan voor Broederlijk Delen op BE12 0000 0000 9292.

Waar mogelijk blijven kerkgebouwen open voor individueel gebed en bezinning, tenzij de gemeente anders beslist. Op sommige parochies sluit men aan bij het applaus 's avonds voor wie zich inzet in de strijd tegen het coronavirus. Dat kan door een kaars voor het raam te plaatsen of door de klokken te luiden.

"We durven geen uitnodigingen sturen"

We hoorden al enkele reacties van ouders van communicanten in het Kortrijkse. Daar zijn de eerste vieringen gepland in het weekend van 25 en 26 april en van 2 en 3 mei. "Onze kandidaat-vormeling krijgt nu al geen vormselcatechese meer. Hoe zal dit allemaal lopen als alles pas weer begint de week voor het vormsel zelf?" en "We hopen natuurlijk dat alles opgelost is en kan plaatsvinden, maar we durven geen uitnodigingen sturen en kunnen eigenlijk nog niets regelen, omdat we niet weten of de feesten kunnen plaatsvinden of niet. We hopen dat er snel duidelijkheid komt!"

Door de verspreiding van het coronavirus is voorzichtigheid gewenst. Daarom beslisten de bisschoppen van België om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. "Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen de publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden", staat er te lezen op de website van Kerknet.Dat houdt in dat alle liturgische diensten van de Goede Week, van Palmzondag op 5 april tot Pasen 12 april geschorst worden. Dat geldt zowel voor kerken, kapellen en gebedsruimten van kloosters als voor katholieke instellingen en bedevaartsoorden. Ook volwassendopen op Pasen of in de paasnacht kunnen niet.Er zullen geen publieke vieringen zijn, maar er worden op enkele plaatsen uitzonderingen gemaakt met het oog op de uitzendingen op radio, tv of livestream. Daar zullen enkel de medewerkers noodzakelijk voor de viering met opname aanwezig zijn. "Onder de huidige maatregelen kan ook het persoonlijke biechtsacrament niet toegediend worden. De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum", luidt het. Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Voor de vieringen na 19 april vinden de bisschoppen het nog te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen. "Het gaat dan immers over een periode tot eind mei", lezen we. Zodra de maatregelen van de regering in verband met corona het toelaten, zullen de bisschoppen hierover de nodige informatie verstrekken.Voor de vastencampagnes zijn er dit jaar geen collectes in contant geld. Storten via overschrijving kan voor Broederlijk Delen op BE12 0000 0000 9292.Waar mogelijk blijven kerkgebouwen open voor individueel gebed en bezinning, tenzij de gemeente anders beslist. Op sommige parochies sluit men aan bij het applaus 's avonds voor wie zich inzet in de strijd tegen het coronavirus. Dat kan door een kaars voor het raam te plaatsen of door de klokken te luiden.