"Uiteraard zijn we tevreden dat het hele onderwijslandschap opstart in 'code geel'", begint directeur William Doom. "Onze kleuter- en lagere scholen in de Zuidstraat, Rodenbachstraat en op het Polenplein zouden sowieso opstarten maar ik ben ook gelukkig voor mijn collega's van de middelbare scholen dat zij ook beginnen in code geel. En ik hoo...

"Uiteraard zijn we tevreden dat het hele onderwijslandschap opstart in 'code geel'", begint directeur William Doom. "Onze kleuter- en lagere scholen in de Zuidstraat, Rodenbachstraat en op het Polenplein zouden sowieso opstarten maar ik ben ook gelukkig voor mijn collega's van de middelbare scholen dat zij ook beginnen in code geel. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat die codes niet veranderen na enkele weken.""Wij streven een zo normaal mogelijke opstart na. Uiteraard zetten wij sterk in op handhygiëne bij het binnenkomen van de school en de klassen maar wij maken klassen met een normaal aantal leerlingen. Ook op de speelplaatsen kunnen de leerlingen gewoon door elkaar spelen. Wij maken geen bubbels en laten de leerlingen niet in een met nadars afgebakend gebied spelen of wandelen. Alle leerlingen kunnen de volledige speelplaats gebruiken. Dit is anders niet houdbaar voor leerlingen én leerkrachten.""Een mondmasker is in het kleuter- en lager onderwijs niet verplicht en onze leerlingen moeten er dan ook geen dragen in de klas. Onze leerkrachten en medewerkers zullen een mondmasker dragen wanneer er geen afstand kan bewaard worden tussen twee personen. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld een zorgleerkracht een masker draagt wanneer hij of zij een leerling individueel begeleidt. Uiteraard moeten externen en ouders die een onderhoud vragen op school ook een mondmaker dragen.""Voor de rest willen wij als Vrije Centrumscholen vooral de positieve boodschap uitdragen dat wij 100% inzetten op onze core business: goed onderwijs bieden aan onze leerlingen. En we willen dat doen zonder te vervallen in een vorm van paranoia die ons lesgeven en het welbevinden van onze leerlingen zou belemmeren."