De gezondheid van de oorspronkelijk 22 witte paardenkastanjebomen gaat al enkel jaren sterk achteruit, vooral na aantasting door de paardenkastanjemineermot begin jaren 2000. "Sindsdien werden al 5 afgestorven bomen verwijderd, de overige bomen zijn in slechte conditie. Enkel twee bomen zijn weinig aangetast."
...

De gezondheid van de oorspronkelijk 22 witte paardenkastanjebomen gaat al enkel jaren sterk achteruit, vooral na aantasting door de paardenkastanjemineermot begin jaren 2000. "Sindsdien werden al 5 afgestorven bomen verwijderd, de overige bomen zijn in slechte conditie. Enkel twee bomen zijn weinig aangetast.""Mede door de uitgevoerde wegenwerken rond de Dries in 2009 en het parkeren binnen de boomspiegels ging de vitaliteit van de bomen verder achteruit", duidt de schepen. De huidige witte paardenkastanjes werden vermoedelijk aangeplant in 1922. In een tweede fase, in het najaar van 2021, worden 22 nieuwe bomen aangeplant. Er werd gekozen voor lindes. "Die zijn beter aangepast aan de lokale omstandigheden en meer bestand tegen ziekten. Zo zijn de lindes minder gevoelig voor bladluizen waardoor er ook minder honingdauw (drup) is en hebben ze daarnaast ook minder last van wortelopslag.""Deze soort wordt tegenwoordig courant gebruikt bij openbare groenaanplantingen. Het iets kleiner uitgroeien van de linde in vergelijking met de huidige bomen zal het mogelijk maken deze vrij te laten uitgroeien en enkel een geringe, begeleidende onderhoudssnoei te moeten uitvoeren."Er werden meerdere opties overwogen, gaande van enkel heraanplant van de verwijderde bomen en behandeling van de zieke en aangetaste bomen tot een volledige heraanplant. Uiteindelijk werd in overleg met een boomspecialist, landschapsarchitect en het agentschap Onroerend Erfgoed beslist om alle bomen te vervangen om zo een kwaliteitsvolle en duurzame vernieuwing te bekomen. De uitgangsvisie hierbij is dat de historische Dries in ere hersteld wordt: een grasveld omzoomd door bomen. Dit betekent wel dat de Dries een jaar 'boomloos' wordt. De restauratie van de kiosk is voor later gepland.Het kunstwerk 't Gapertje onderaan de Dries blijft op dezelfde plaats en ongewijzigd behouden. Er wordt terug een verharde oprijstrook, in de vorm van verstevigd gazon, aangelegd die de op- en afrit van de Dries deels verbindt."Parkeren op het grasveld is in de regel verboden. Zo wordt het centrale, groene en rustgevende dorpszicht gevrijwaard en dit onroerend erfgoed beschermd. "De slagboom aan de ingang blijft dan ook steeds gesloten.""Parkeren wordt enkel toegestaan voor speciale gelegenheden zoals de gemeentelijke kermisperiode of evenementen die een grote parkeerdruk in het dorp veroorzaken zoals de jaarlijkse wijnfeesten. De in het voorjaar 2020 aangelegde parking in de Kasteeldreef compenseert de parkeercapaciteit van de Dries", besluit Wieland De Meyer. (MD)