De Weister was een van de woonzorgcentra die geselecteerd waren door de Vlaamse overheid om alle bewoners te testen. Dat zijn er nu 45. De testen werden donderdag (10 april) de hele dag afgenomen, maar achteraf bleek dat in de testkits de verkeerde handleiding werd bezorgd. Daardoor ontstond de vrees dat de testen, die door de fout nodeloos pijnlijk verliepen voor een groot aantal bewoners, geen betrouwbare resultaten zouden opleveren.

Dat blijkt gelukkig mee te vallen. De resultaten van slechts twee van de 45 testen worden als 'invalid' of ongeldig beschouwd. De resultaten van de 43 overige testen zijn negatief. "Dat wil zeggen dat er geen besmettingen zijn vastgesteld", klinkt het bij het OCMW.

"Bij de twee bewoners met ongeldige resultaten, werden de voorbije weken geen ziekteverschijnselen vastgesteld maar waakzaamheid blijft geboden." Intussen werden de familieleden van alle bewoners persoonlijk verwittigd door Zorg Kortrijk (OCMW). Er wordt nu overlegd over het al dan niet opnieuw testen van de twee bewoners met ongeldige testresultaten. "Dit is dus goed nieuws voor zowel bewoners, familie als alle betrokken personeelsleden."

De Weister behoort tot de vijf woonzorgcentra van het OCMW Kortrijk (in totaal 470 bedden) die de deuren voor externen sloten, 36 uur voor het verbod van hogerhand kwam. "Terwijl van meet af van ook de strengste beschermingsmaatregelen werden genomen bij de verzorging van de bewoners."

De Weister was een van de woonzorgcentra die geselecteerd waren door de Vlaamse overheid om alle bewoners te testen. Dat zijn er nu 45. De testen werden donderdag (10 april) de hele dag afgenomen, maar achteraf bleek dat in de testkits de verkeerde handleiding werd bezorgd. Daardoor ontstond de vrees dat de testen, die door de fout nodeloos pijnlijk verliepen voor een groot aantal bewoners, geen betrouwbare resultaten zouden opleveren.Dat blijkt gelukkig mee te vallen. De resultaten van slechts twee van de 45 testen worden als 'invalid' of ongeldig beschouwd. De resultaten van de 43 overige testen zijn negatief. "Dat wil zeggen dat er geen besmettingen zijn vastgesteld", klinkt het bij het OCMW. "Bij de twee bewoners met ongeldige resultaten, werden de voorbije weken geen ziekteverschijnselen vastgesteld maar waakzaamheid blijft geboden." Intussen werden de familieleden van alle bewoners persoonlijk verwittigd door Zorg Kortrijk (OCMW). Er wordt nu overlegd over het al dan niet opnieuw testen van de twee bewoners met ongeldige testresultaten. "Dit is dus goed nieuws voor zowel bewoners, familie als alle betrokken personeelsleden."De Weister behoort tot de vijf woonzorgcentra van het OCMW Kortrijk (in totaal 470 bedden) die de deuren voor externen sloten, 36 uur voor het verbod van hogerhand kwam. "Terwijl van meet af van ook de strengste beschermingsmaatregelen werden genomen bij de verzorging van de bewoners."