Carlo Daelman ergert zich aan de onduidelijkheid in de communicatie van hogerhand. Hij maant de federale regering en de Vlaamse regering aan te stoppen met om ter snelst in het nieuws te 'kakelen' over wat de volgende maatregel moet worden. "Leg zelf jullie eigen corona-quarantaine op: een persquarantaine. Communiceer enkel gezamenlijk, na de Nationale Veiligheidsraad wat de volgende maatregelen zijn en communiceer ze eenduidig, rechtlijnig en consequent", zegt Carlo in de brief, die je hier integraal kan lezen.

"Ik schrijf deze brief in eigen naam. Hij is niet gedekt door een burgemeester, een college, een korpschef of een politiecollege. De inhoud is volledig mijn verantwoordelijkheid, maar ik ben er zeker van dat die zal gedragen worden door een groot leger aan plaatselijke overheidssoldaten die moeten en willen uitvoeren wat er beslist wordt om het coronavirus een halt toe te roepen. Wij vragen gewoon duidelijkheid en eenduidigheid in communicatie, meer niet.

Al drie weken zitten wij, net zoals u, in crisismodus en proberen wij zo goed mogelijk alle maatregelen uit te voeren. Dit lukt ons meestal wonderwel. Het grootste probleem de afgelopen weken was het gebrek aan eenduidigheid in de officiële afkondiging van wat wel of niet kon.

Ik ben algemeen directeur van de stad Harelbeke en in een paar dagen tijden hebben wij eerst ons provinciaal domein gesloten, dan niet gesloten, dan half gesloten, dan het verbod gekregen om de parking af te zetten, dan de melding gekregen dat de parking gesloten werd, dan de melding gekregen dat het domein toch open ging voor lokaal gebruik, dan maar zelf onze eigen parkings aan de rand van de Gavers dicht gedaan. Alhoewel het moeilijk volgen was, heb ik daar nog enigszins begrip voor. Het agressieve COVID19-virus is voor iedereen nieuw. Is voor iedereen een onzekere factor. Evalueren en bijsturen is iets wat dus niet anders kan. Liefst niet om de paar uren, maar met een zekere evaluatieperiode ertussen.

Toen ik vanavond naar het Nieuws keek op Eén en daar eerst de minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem hoorde zeggen dat het gedaan was met lange fietstochten en daarna minister De Block hoorde zeggen dat fietsen en wandelen toch wel belangrijk was, brak mijn klomp helemaal.

Deze morgen (26/03/2020) was de kop op de voorpagina van Het Nieuwsblad "Politie weet zelf niet meer hoe ver we mogen fietsen". Na de passage van de vertegenwoordigers van de federale regering vanavond op televisie weten ze het al helemaal niet meer. Gelukkig werd Pieter De Crem in Het Nieuws voorafgegaan door enkele Harelbeekse politieagenten, die wel perfect wisten wat er in het KB van de federale regering stond. Kon van de bevoegde minister van binnenlandse zaken niet gezegd worden.

Beste leden van de federale regering, beste leden van de Vlaamse regering, stop met om ter snelst in het nieuws te kakelen over wat de volgende maatregel moet worden. Leg jullie zelf jullie eigen Corona-quarantaine op: een persquarantaine. Communiceer enkel gezamenlijk, na de Nationale Veiligheidsraad wat de volgende maatregelen zijn en communiceer ze eenduidig, rechtlijnig en consequent, zodat we op lokaal niveau weten wat we moeten doen en hoe we ze moeten handhaven. Het is zo al moeilijk genoeg. Niet alleen voor zij die ze moeten organiseren en handhaven, ook voor de burgers die er zich moeten aan houden."

Een goed menende lokale soldaat,

Carlo Daelman, algemeen directeur Harelbeke

Carlo Daelman ergert zich aan de onduidelijkheid in de communicatie van hogerhand. Hij maant de federale regering en de Vlaamse regering aan te stoppen met om ter snelst in het nieuws te 'kakelen' over wat de volgende maatregel moet worden. "Leg zelf jullie eigen corona-quarantaine op: een persquarantaine. Communiceer enkel gezamenlijk, na de Nationale Veiligheidsraad wat de volgende maatregelen zijn en communiceer ze eenduidig, rechtlijnig en consequent", zegt Carlo in de brief, die je hier integraal kan lezen."Ik schrijf deze brief in eigen naam. Hij is niet gedekt door een burgemeester, een college, een korpschef of een politiecollege. De inhoud is volledig mijn verantwoordelijkheid, maar ik ben er zeker van dat die zal gedragen worden door een groot leger aan plaatselijke overheidssoldaten die moeten en willen uitvoeren wat er beslist wordt om het coronavirus een halt toe te roepen. Wij vragen gewoon duidelijkheid en eenduidigheid in communicatie, meer niet. Al drie weken zitten wij, net zoals u, in crisismodus en proberen wij zo goed mogelijk alle maatregelen uit te voeren. Dit lukt ons meestal wonderwel. Het grootste probleem de afgelopen weken was het gebrek aan eenduidigheid in de officiële afkondiging van wat wel of niet kon. Ik ben algemeen directeur van de stad Harelbeke en in een paar dagen tijden hebben wij eerst ons provinciaal domein gesloten, dan niet gesloten, dan half gesloten, dan het verbod gekregen om de parking af te zetten, dan de melding gekregen dat de parking gesloten werd, dan de melding gekregen dat het domein toch open ging voor lokaal gebruik, dan maar zelf onze eigen parkings aan de rand van de Gavers dicht gedaan. Alhoewel het moeilijk volgen was, heb ik daar nog enigszins begrip voor. Het agressieve COVID19-virus is voor iedereen nieuw. Is voor iedereen een onzekere factor. Evalueren en bijsturen is iets wat dus niet anders kan. Liefst niet om de paar uren, maar met een zekere evaluatieperiode ertussen.Toen ik vanavond naar het Nieuws keek op Eén en daar eerst de minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem hoorde zeggen dat het gedaan was met lange fietstochten en daarna minister De Block hoorde zeggen dat fietsen en wandelen toch wel belangrijk was, brak mijn klomp helemaal. Deze morgen (26/03/2020) was de kop op de voorpagina van Het Nieuwsblad "Politie weet zelf niet meer hoe ver we mogen fietsen". Na de passage van de vertegenwoordigers van de federale regering vanavond op televisie weten ze het al helemaal niet meer. Gelukkig werd Pieter De Crem in Het Nieuws voorafgegaan door enkele Harelbeekse politieagenten, die wel perfect wisten wat er in het KB van de federale regering stond. Kon van de bevoegde minister van binnenlandse zaken niet gezegd worden. Beste leden van de federale regering, beste leden van de Vlaamse regering, stop met om ter snelst in het nieuws te kakelen over wat de volgende maatregel moet worden. Leg jullie zelf jullie eigen Corona-quarantaine op: een persquarantaine. Communiceer enkel gezamenlijk, na de Nationale Veiligheidsraad wat de volgende maatregelen zijn en communiceer ze eenduidig, rechtlijnig en consequent, zodat we op lokaal niveau weten wat we moeten doen en hoe we ze moeten handhaven. Het is zo al moeilijk genoeg. Niet alleen voor zij die ze moeten organiseren en handhaven, ook voor de burgers die er zich moeten aan houden." Een goed menende lokale soldaat,Carlo Daelman, algemeen directeur Harelbeke