De algemeen directeur vormt eens soort verbinding tussen het dagdagelijks bestuur, het schepencollege en het bestuur op langere termijn, de gemeenteraad.
...