De Sint is terug vertrokken naar Spanje en nu nadert Kerstmis heel snel. In handelszaken, aan woningen en op verschillende plaatsen in het straatbeeld zie je al heel wat kerstsfeer. Jaren geleden werden er tijdens de eerste week van december ook veel kerststallen opgetrokken in wijken en buurten. In het verleden werd er ook ooit een kerststallenwandeling georganiseerd door de parochies, met bezoek aan een vijftiental plaatselijke kerststallen. Ingelmunster telt nu nog slechts één kerststal, die al 40 jaar lang te bewonderen is op het kruispunt van de Keirselaarstraat met de Kweekstraat.
...

De Sint is terug vertrokken naar Spanje en nu nadert Kerstmis heel snel. In handelszaken, aan woningen en op verschillende plaatsen in het straatbeeld zie je al heel wat kerstsfeer. Jaren geleden werden er tijdens de eerste week van december ook veel kerststallen opgetrokken in wijken en buurten. In het verleden werd er ook ooit een kerststallenwandeling georganiseerd door de parochies, met bezoek aan een vijftiental plaatselijke kerststallen. Ingelmunster telt nu nog slechts één kerststal, die al 40 jaar lang te bewonderen is op het kruispunt van de Keirselaarstraat met de Kweekstraat. Vorige zaterdag werd deze kerststal geplaatst en daarna ingezegend door wijkproost EH Godfried Vansteenkiste, vroeger pastoor op de Onze-Lieve-Vrouweparochie. Omdat de kerststal van de Krieke al aan zijn 40ste jaargang toe is, kwam ook pastoor EH Ludwig Dubaere van beide parochies de stal mee inzegenen. De kerststal wordt omgeven door een klein bos van tien grote kerstsparren van ongeveer drie à vier meter hoog, waarin op zaterdagmorgen duizenden lichtjes werden aangebracht door het Kriekebestuur. De lichtjes werden officieel aangestoken tijdens de inzegening van de kapel en de kerststal. In de voorbije 40 jaar werd er drie keren veranderd van kerststal. Het was telkens Robert Viaene uit de Keirselaarstraat die instond voor het maken van een nieuwe kerststal. De huidige kerststal werd gemaakt op paletten, zodat die gemakkelijk verplaatst kan worden en na de kerstperiode ook zonder problemen kan worden opgeborgen. De twee vorige kerststallen dienden telkens na een tiental jaren te worden vervangen.Nieuw dit jaar is ook een splinternieuw Mariakapelletje, gemaakt in arduin door Yvan Wycke van Nasimo. Dit ter vervanging van het houten kapelletje dat ooit werd gemaakt door huidig Kriekevoorzitter en tevens schrijnwerker Jan Defreyne. In dit nieuwe arduinen kapelletje (van ongeveer 200 kg) wordt het zeer oude Mariabeeld - wellicht meer dan 50 jaar oud - geplaatst dat sinds vele tientallen jaren op de Krieke bij het Kriekekruisbeeld staat opgesteld. Dit kruisbeeld en de Mariakapel worden nu ook bestendig verlicht in de donkere uren. Na de inzegening van de kerststal volgde ook de inzegening van de nieuwe Mariakapel. Ook het kunstwerk 60 jaar Krieke van Marc Claerhout werd onthuld, dat geschonken werd door de kunstenaar tijdens de diamanten Kriekekermis tijdens het eerste weekend van augustus. Het kunstwerk kreeg een definitieve plaats bij de Kriekekapel en het kruisbeeld.Tijdens het officiële moment werd er ook stilgestaan bij de strooidienst. Het laatste weekend van november is immers ook de opstart van de deze dienst op de Krieke en bestaat ook al 40 jaar. In het begin deed het Kriekebestuur onder leiding van voorzitter wijlen Frans Demarez de strooironde met een aantal bakwagens zout, die met de schop en met de hand werden uitgestrooid.Enkele jaren later kocht erevoorzitter Eric D'hoop een oude strooimachine aan en kon er met de tractor worden rondgereden. Een tiental jaren geleden werd er nog een andere strooimachine aangekocht. Op die manier kan men vlot strooien in de Zuid-, Keirselaar-, Kweek- en Elsstraat. Wanneer de weervoorspelling sneeuw aankondigt, staat de wekker van Martijn en Eric D'hoop op scherp en wordt er al soms vanaf 5 uur uitgerukt. (PADI)