Al 250 vrijwilligers voor vaccinatiecentrum in Kortrijk: “Maar nog veel meer nodig”

Er worden nog heel wat extra vrijwilligers gezocht om de vaccinatie mee in goede banen te leiden.
Er worden nog heel wat extra vrijwilligers gezocht om de vaccinatie mee in goede banen te leiden.
Annelies Nollet
Annelies Nollet medewerker KW Kortrijk-Menen

Kortrijk bereidt zich, samen met Kuurne, Harelbeke en de Eerstelijnszone regio Kortrijk, volop voor om iedereen zo snel en efficiënt mogelijk te vaccineren tegen het coronavirus. Het vaccineren gaat van start op 1 maart, al 250 vrijwilligers hebben zich aangemeld om te helpen. “Maar als we tot 200 prikjes per uur willen geven, hebben we er nog veel meer nodig. Ook mensen zonder medische achtergrond zijn welkom”, klinkt het.

Op dit moment wordt er volop gevaccineerd in de woon-zorgcentra. Vanaf volgende week zouden, als alles goed gaat, ook de ziekenhuizen aan bod moeten komen. Al staan daar sinds gisterenavond wat vraagtekens bij. Vanaf maart is het de bedoeling dat ook de brede bevolking het vaccin krijgt.

Die vaccinatie zal voor Eerstelijnszone regio Kortrijk (Kortrijk, Harelbeke en Kuurne) gebeuren in een groot vaccinatiecentrum in de hallen van Kortrijk Xpo. Het vaccinatiecentrum zal voor een groot deel draaien op de inzet van vrijwilligers. Meer dan 250 van hen lieten via verschillende kanalen al weten mee te willen helpen. Er is nu een centraal webformulier opgemaakt waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden. Het formulier is te vinden via:

In het formulier worden enkele vragen gesteld: naam, contactgegevens, leeftijd, opleiding, … Iedereen is welkom om zich in te schrijven. Er is nood aan (para)medische profielen zoals artsen, apothekers, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel om vaccins te zetten, toezicht te houden of de medische vragenlijsten te overlopen met de bezoekers. Ook gepensioneerden uit de medische sector en studenten in een medische richting zijn meer dan welkom.

Daarnaast zijn er ook een pak niet-medische profielen nodig voor logistieke ondersteuning, onthaal, vervoer van en naar Kortrijk Xpo of om bijvoorbeeld te helpen als steward of parkeerwachter.

Vanaf 1 maart

Het centrum in Kortrijk Xpo zal stand-by zijn vanaf 15 februari zodat de vaccinatie van start kan gaan op 1 maart. Eerst komen de 65-plussers en de risicopatiënten aan bod. De hele vaccinatiecampagne loopt tot ten laatste 31 oktober.

Vrijwilligers die zich voor de volle 8 maanden willen inschrijven, kunnen dat. Maar ook kortere periodes zijn zeker mogelijk. In het webformulier kunnen kandidaat-vrijwilligers invullen welke maanden en dagen ze al dan niet beschikbaar zijn en of dat in de voormiddag, namiddag of avond is. Het vaccinatiecentrum zal op pieken 7 dagen op 7 kunnen draaien.

Wie de inschrijving heeft afgerond, komt terecht op een lijst. Daar gaat een nog aan te stellen HR-manager mee aan de slag om een gedetailleerde planning op te maken. Vrijwilligers worden daarna gecontacteerd met meer informatie.

Meer dan 50 vrijwilligers per dag

Hoeveel vrijwilligers er precies nodig zijn, staat nog niet vast. Dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Op piekmomenten waarbij alle acht vaccinatielijnen gebruikt zullen worden, zullen zeker zo’n 50 medewerkers nodig zijn. Dan zullen tot 200 prikjes per uur toegediend worden. Dat zijn er tot 25 per uur, per vaccinatielijn.

Het is dus belangrijk om een zo ruim mogelijke database uit te bouwen waaruit vrijwilligers kunnen gekozen worden. De lokale besturen en de eerstelijnszone zullen de werking van het vaccinatiecentrum coördineren. Er is nog geen duidelijkheid over de precieze vergoedingen vanuit de overheid, daarom wordt er in het inschrijvingsformulier al gepolst naar de voorkeur van de vrijwilliger om er in de mate van het mogelijke rekening mee te houden.

Het moment om steentje bij te dragen

“We zien nu al een grote interesse van vrijwilligers. Dat is hartverwarmend en bemoedigend. Want we zullen veel helpende handen nodig hebben. Daarom nog eens een warme oproep: Meld je aan als vrijwilliger. We zoeken zeker niet alleen medisch onderlegde mensen. Iedereen kan hier een meerwaarde betekenen. Je kan deel uitmaken van een historisch moment. Samen krijgen we het virus klein”, aldus Ruth Vandenberghe, burgemeester van Kortrijk.

“Ik hoop dat heel wat Harelbekenaren hierop ingaan, want we hebben de hulp hard nodig. Dit is het moment om een steentje bij te dragen”, vult Alain Top, burgemeester van Harelbeke aan.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.