De burgerbeweging verzamelde op diverse locaties en data handtekeningen voor de petitie. Onder meer op zondag was dat het geval aan de bakkerijen Bernard en Beyls-Colpaert, tevens in december vorig jaar tijdens de slothappening van het dorpsfeest 'Ontdek Geluwe, Geluwe Ontdekt'. "Ik heb de petitie overhandigd aan het schepencollege", zegt Luc Gheysens. "Burgemeester Youro Casier had me hiervoor uitgenodigd. Ik stel vast dat de burgemeester een luisterend oor heeft voor onze verzuchtingen."
...

De burgerbeweging verzamelde op diverse locaties en data handtekeningen voor de petitie. Onder meer op zondag was dat het geval aan de bakkerijen Bernard en Beyls-Colpaert, tevens in december vorig jaar tijdens de slothappening van het dorpsfeest 'Ontdek Geluwe, Geluwe Ontdekt'. "Ik heb de petitie overhandigd aan het schepencollege", zegt Luc Gheysens. "Burgemeester Youro Casier had me hiervoor uitgenodigd. Ik stel vast dat de burgemeester een luisterend oor heeft voor onze verzuchtingen."Naast de petitie werden ook affiches verspreid voor het behoud van de gewezen jongensschool en 't Scolus waarin lang geleden het schoolhoofd woonde. Beide gebouwen dateren uit 1863. 't Scolus staat al bijna 20 jaar leeg en er is al sedert 2008 sprake van afbraak. Het gebouw werd laatst gebruikt door Chiro Speratoker en als bergruimte door toneelgilde Onder Ons. 't Scolus is voor de plaatselijke bevolking een huis vol herinneringen."Beide gebouwen zijn uniek erfgoed voor de Geluwnaren", benadrukt Luc Gheysens. "Veel meer erfgoed in Geluwe hebben we niet. We vragen aan de bevoegde schepen Bert Verhaeghe dat hij nu eens goed luistert naar de verzuchtingen van de inwoners. Luisteren betekent ook rekening houden met hun verzuchtingen. Ik zou toch eens twee keer nadenken. Dat de gebouwen verkocht worden aan Leiedal en niet aan een bouwpromotor waarin de stad geen inspraak zou hebben, vind ik een faire zaak. De burgemeester zetelt in de raad van bestuur van Leiedal."De burgerbeweging pleit voor inspraak van de Geluwnaren. "Dat moet dan serieus gebeuren en niet nadat alles al is beslist", zegt de advocaat. "Men moet rekening houden met de verzuchtingen van de inwoners, wat op heden maar voor een klein stukje is gebeurd en dan nog dankzij de 'druk' van de petitie.""We vragen het behoud van alle muren, dus ook de buitenmuren langs de Derde Lansiersstraat. Als 't Scolus dan toch moet worden afgebroken, dan vragen we dat het in zijn oorspronkelijke staat wordt herbouwd. Met bakstenen van de soort als de zijgevel van de school. Geen nieuwe rode bakstenen dus want dat zou vloeken. Vooraleer te beslissen over de afbraak van 't Scolus, vragen we een technisch en onderbouwd advies in te winnen bij de firma Monument, die ter zake over wereldexpertise beschikt."De burgerbeweging wil geen appartementen maar volgens de stad komen die er ook niet. "Er komt een beperkt aantal woongelegenheden binnen de grenzen van de bestaande bebouwing", reageren burgemeester Youro Casier en schepen van Omgeving en Ruimte Bert Verhaeghe. "De woonfunctie kan de kern en het handelsapparaat in Geluwe versterken.""Als er dan toch flats komen, dan willen we geen hoogbouw die boven de bestaande buitenmuren uitkomt", aldus Luc Gheysens. "We pleiten er ook voor om de speelplaats te bewaren, ook de bomen. Evenals de turnzaal helemaal vooraan. Ook hier kan Monument nagaan of de turnzaal kan blijven.""We kiezen als stad niét voor het geld", benadrukken de burgemeester en schepen. "De financiële voorstellen liggen wel in de lijn met het eigen schattingsverslag van de stad Wervik. De eerste schatting van 1.145.000 euro vertrok van de site als projectgrond voor woningbouw en/of kleinschalige appartementsbouw, mits afbraak is toegestaan. Als stad willen we net niet kiezen voor afbraak en/of voor maximaal bebouwen, maar voor behoud van erfgoed en ruimtelijke kwaliteit." De commotie over de toekomst van de oude gebouwen sleept nu al maandenlang lang en het laatste woord is nog niet gezegd... "Na de goedkeuring op de gemeenteraad, zullen we een onderhoud vragen met de intercommunale Leiedal. Voorzitter Wout Maddens is een oud-leerling van de gewezen jongensschool", besluit een strijdvaardige woordvoerder Luc Gheysens.(EDB)