Eind 2019 opende de gloednieuwe vismijn zijn deuren ter hoogte van het Visserijdok. Het gebouw is zo'n 5.000 m² groot en omvat een deel van het oorspronkelijke gebouw. De nieuwe site maakt het verwerken van vis, week- en schaaldieren een pak efficiënter, waardoor de versheid en de kwaliteit van de vis wordt gegarandeerd.
...

Eind 2019 opende de gloednieuwe vismijn zijn deuren ter hoogte van het Visserijdok. Het gebouw is zo'n 5.000 m² groot en omvat een deel van het oorspronkelijke gebouw. De nieuwe site maakt het verwerken van vis, week- en schaaldieren een pak efficiënter, waardoor de versheid en de kwaliteit van de vis wordt gegarandeerd. De Vlaamse Visveiling en het European Food Centre hebben een erfpacht op de vismijnsite. Stad Oostende bereikte een akkoord met deze partijen voor de verdere exploitatie van de site. "Dat is belangrijk om de toekomst van de Oostendse haven als visserijhaven te verzekeren", zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA). De nieuwe overeenkomst wordt op 28 september ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad. Het akkoord garandeert dat er minstens twee veildagen per week georganiseerd zullen worden in de Oostende Vismijn. Bovendien zal minstens 40 procent van het volledige jaarlijkse volume aan verse vis, week- en schaaldieren worden verwerkt in de haven van Oostende. Hierbij werd rekening gehouden met de economische realiteit."Verder verbinden alle partijen zich er via dit akkoord toe om positief bij te dragen aan de ontwikkeling van bestaande en nieuwe activiteiten op de vismijnsite. Zo komt er onder andere extra ondersteuning voor de aqua- en maricultuur: het kweken van vis, week- of schaaldieren in water of op zee. Stad Oostende hoopt hiermee perspectief te bieden aan mensen die willen investeren in de visserijsector", aldus schepen Verkeyn. "De visserij in al zijn vormen is voor stad Oostende erg belangrijk. In het bestuursakkoord stond dan ook de ambitie om de visserij een sterke en mooie toekomst te bieden. Het nieuw bereikte akkoord met de Vlaamse Visveiling zal daar zeker positief toe bijdragen. Enerzijds zijn er opnieuw zekerheden rond de te veilen vis, anderzijds ligt de nadruk op een hernieuwde samenwerking."Ook de Vlaamse Visveiling is tevreden met het nieuwe akkoord. "De Vlaamse Visveiling gelooft sterk in de vismijnsite in Oostende en wil deze dan ook verder dynamiseren met toekomstgerichte projecten", aldus Sylvie Becaus, ceo van de Vlaamse Visveiling. "Een goede samenwerking tussen de verschillende stakeholders is hiervoor essentieel. Het engagement van de stad Oostende is voor VLV een belangrijke steun."(HH)