Vorig jaar werd een eerste voorstel gelanceerd naar de korpsen van Heuvelland (Kemmel, Westouter, Nieuwkerke), Poperinge en Mesen om over te gaan tot een integratie. Dit voorstel deed bij een aantal betrokkenen vragen rijzen, en werd nadien nog daarom her geëvalueerd.

Zonecommandant Robert Van Praet: "Na een jaar intens overleg tussen de brandweerzone, de gemeente Heuvelland, stad Mesen en de vier betrokken korpsen is een gedragen voorstel uitgewerkt. Donderdagavond 5 oktober werd dit definitief goedgekeurd door de betrokkenen, zonecommandant Robert Van Praet, burgemeesters Sandy Evrard (Mesen) en Marc Lewyllie (Heuvelland), schepen van Brandweer Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Heuvelland), postoversten Geert Cuvelier (Nieuwkerke en Kemmel), Nico Debruyne (Westouter), Marc Debraeve (Mesen), officier Bert Haerdeman (Westouter) en Sergeant Geert Dewulf (Kemmel). Op zaterdag 7 oktober werd dit plan voorgesteld aan alle manschappen van de betrokken posten. Op de vergadering hebben alle manschappen zich achter dit plan geschaard, om zo een positieve en veilige toekomst van de inwoners te garanderen."

Kazerne

In dit plan wordt volgende vooropgesteld. "De post van Westouter wordt behouden zoals deze nu bestaat. Zolang ze adequaat zijn zal deze post verder werken zoals nu het geval is als post binnen het netwerk van de zone Westhoek. Er wordt een nieuwe kazerne gebouwd tussen de dorpskern van Wulvergem en het gehucht het Hooghof. De exacte locatie van deze nieuwe kazerne staat nog niet vast, maar er wordt dus een locatie langs de Hooghofstraat gezocht. Hiervoor moet een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt worden. De gemeente Heuvelland zal dit nog dit najaar opstarten. De exacte locatie hangt af van de opmaak van dit plan. Deze kazerne zal de korpsen van Mesen, Kemmel en Nieuwkerke samen brengen op één locatie."

Tot deze kazerne gebouwd is, zullen de vier betrokken posten blijven functioneren zoals nu al gebeurt. (E.F.)