Akkoord over nieuw dierenasiel in Oostende: bouw start al in februari

We zien v.l.n.r. voorzitter van het Blauw Kruis van de Kust Fabrice Goffin, schepen Silke Beirens en burgemeester Bart Tommelein. Ze hebben een akkoord. © EFO
Edwin Fontaine
Edwin Fontaine Medewerker KW

Het dossier van het dierenasiel is definitief opgelost want er is een akkoord tussen het stadsbestuur en het Blauw Kruis van de Kust waardoor de bouw volgend jaar kan starten. Het schepencollege is ook duidelijk over het protest van buurtbewoners : het Blauw Kruis zit al sinds 1951 op die locatie.

Het dierenasiel werd gesticht in 1929 en huist sinds 1951 op de locatie aan de Cederdreef. Er werd in de loop der jaren wat bijgebouwd, maar echt comfortabel is het niet: er worden zelfs honden in de stockageruimte en katten in de vergaderzaal opgevangen. Er zijn thans een 70-tal katten en 60-tal honden. “Wat wil je? De dieren blijven komen en we vinden steeds moeilijker opvangplaatsen”, schetst voorzitter Fabrice Goffin. Er vielen de voorbije 5 jaar harde woorden tussen hem en het stadsbestuur met als inzet de steun van de stad voor de bouw van het nieuw dierenasiel. Naast de jaarlijkse subsidie van 21.000 euro was de inzet vooral de in 2018 (door het vorige stadsbestuur) toegezegde steun van 500.000 euro. Dat zou toen de helft van de bouwkost bedragen, maar in de loop der jaren en na de energiecrisis, is de bouwkost opgelopen tot 2,6 tot 2,8 miljoen euro.

Nieuw asiel

Een jaar voor de verkiezingen is er nu een akkoord. De stad voorziet een doorgeeflening van 2,5 miljoen euro; terug te betalen door het Blauw Kruis de komende 25 jaar. Stad en Blauw Kruis moeten niet meteen geld ophoesten. Ook het probleem dat het Blauw Kruis als vzw niet zomaar een lening kan krijgen bij de bank (zelfs met stadswaarborg) speelde mee in de keuze voor een doorgeeflening. Daarnaast verhoogt de stad de jaarlijkse subsidie aan het Blauw Kruis fors: van 21.000 naar 105.000 euro. Ook de omliggende gemeenten (Bredene, Oudenburg en Gistel) verhogen hun subsidie. Het akkoord komt eind deze maand op de gemeenteraad. Burgemeester Bart Tommelein: “De vorige oplossing was volgens ons niet duurzaam en realiseerbaar. Deze oplossing is voor iedereen haalbaar. De schulden stijgen inderdaad, maar op vandaag bezwaren we niet meteen de uitgaven. De inspanningen liggen niet enkel op deze legislatuur. We sluiten met het Blauw Kruis een protocol af om dat te bezegelen. Ze krijgen een erfpacht om te bouwen op een stuk grond naast het huidige dierenasiel. Er was de voorbije jaren heel wat discussie en ik lichtte oppositiepartij Vooruit in over het akkoord dat nog deze maand op de gemeenteraad komt.” Tommelein is tevreden dat er een akkoord is. “Je kunt er over blijven discussiëren, maar op een bepaald moment moet er wel een nieuw dierenasiel komen. Voor de vzw was het niet haalbaar dat alleen te doen.”

Bouw start in 2024

Ook Fabrice Goffin reageert tevreden. “Ik ben een gelukkige voorzitter. Er waren veel gesprekken en mijn waardering gaat ook uit naar de bemiddelaar Bart Bronders. Waar een wil is, is een weg. En vandaag is de wil er bij de stad. Door dit akkoord kunnen we het asiel bouwen.” Het asiel, vergund voor 60 katten en 40 honden, kan nu gebouwd worden vlak naast het huidige; pas nadien verhuizen de dieren.“ De bouw zou kunnen starten in het voorjaar van 2024 en zelfs klaar zijn voor de verkiezingen. “We zullen ook de opgehaalde centen investeren. Sommigen bekostigden ramen, deuren of dierenverblijven. We gaan ook zelf de zonnepanelen betalen en namen ook de architectkosten voor onze rekening. Dat zal ongeveer 10 procent zijn van het totaal bedrag”, zegt Goffin. Het Blauw Kruis is ook tevreden met de toezegging van een hogere subsidie van de stad en buurgemeenten. “We hebben jaarlijks minstens 600.000 euro werkingskosten die we bekostigen met giften, legaten en subsidies van de gemeenten. Dat de stad haar bijdrage daarvoor vervijfvoudigt, is fantastisch.

Buurtprotest

Al enige tijd is er tegenwind vanuit een andere hoek. Bewoners van de appartementen op de site van de Kazerne Bootsman Jonson (Veerbootstraat) willen het dierenasiel weg. Er was een verzoeningsvergadering bij de vrederechter, met als suggestie te verhuizen naar Plassendale, maar dat haalde niets uit. Nadat de stad een omgevingsvergunning afleverde voor de bouw van een nieuw dierenasiel dienden ze bezwaar in bij de Bestendige Deputatie die het eind januari zal behandelen. Voorzitter Fabrice Goffin: “Ik ga er zelf heen om onze stem te laten horen, maar ik vind dit buurtprotest maar een detail na de storm van de voorbije periode.” In zijn standpunt wordt hij bijgetreden door het stadsbestuur dat recent een bijkomend advies formuleerde op het bezwaar van de buurt. Schepen voor Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys: “We blijven achter onze afgeleverde vergunning van 1 september staan.”

Burgemeester Bart Tommelein: “Het Blauw Kruis zit al sinds 1951 op deze locatie en de buurtbewoners zijn hier recent komen wonen en wisten dat hier een dierenasiel in de buurt was. Bovendien worden in de nieuwbouw maatregelen genomen om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken. Oostende is een kleine stad en er is niet zomaar ergens anders plaats voor een dierenasiel.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier