Deze schitterende piste is al voor 1,4 km volledige afgewerkt. De resterende 500 meter komen er pas na de afwerking van een nieuw kantoorgebouw.
...

Deze schitterende piste is al voor 1,4 km volledige afgewerkt. De resterende 500 meter komen er pas na de afwerking van een nieuw kantoorgebouw.De Finse piste is volledig gelegen in de groene buffer die is aangelegd rond het aardappelbedrijf Agristo. CEO van Agristo Hannelore Raes drukte het als volgt uit: "We hebben enerzijds een groene buffer aangelegd rondom onze bedrijfssite in Ridder De Ghellinckstraat om de visuele impact van de site te beperken maar we willen langs de andere kant ook niet dat onze fabriek een afgesloten eiland wordt. We hebben er daarom voor gekozen een looppiste aan te leggen die zowel door de medewerkers als de buurtbewoners of lokale verenigingen kan gebruikt worden. De nieuwe piste kan bijdragen aan de gezondheid van iedereen en we hopen dan ook dat zowel individuelen als verenigingen volop gebruik maken van dit nieuw initiatief."Ook burgemeester jan Stevens was in de wolken van dit gebaar van de firma Agristo die de volledige aanleg alsook de bekostiging ervan voor zijn rekening neemt. "De gemeente gaat alleen nog overleggen met de firma hoe we de piste naar de toekomst toe gaan onderhouden en onkruid vrij houden. Wellicht zal een beroep gedaan worden op sociale tewerkstelling."Verklappen we nog dat de volledige Finse piste volledig buiten de bedrijfssite ligt, zodat voor de gebruikers ervan geen gevaar dreigt van het drukke verkeer op en rondom de site zelf. (CLY)