Agape uit Koolskamp biedt gratis online hulpverlening

Tijdens de eerste lockdown wilde AgapeBelgium al snel de hand reiken aan mensen die het moeilijk hebben. “We bieden een overbrugging naar structurele hulpverlening”, klinkt het. Er is een toenemende vraag naar psychische hulpverlening.

Niek Ghekiere stampte ‘samen zijn we niet alleen’ uit de grond. (foto JCR)©JOKE COUVREUR (foto JCR)
Niek Ghekiere stampte ‘samen zijn we niet alleen’ uit de grond. (foto JCR)©JOKE COUVREUR (foto JCR)

Niek Ghekiere (44) is manager van AgapeBelgium in de Oude Heirweg in Koolskamp. Vanuit zijn functie als therapeut ligt de mentale gezondheid in onze samenleving hem nauw aan het hart, vandaag misschien nog net iets meer. Ook voor het bedrijf betekent de coronatijd een grote uitdaging. Tijdens de eerste lockdown richtte hij dan ook samen met klinisch psycholoog Alain Pringels een traject op onder de naam ‘Samen zijn we niet alleen’, waarmee ze mensen gratis toegang verlenen tot online begeleiding. “Het is een traject onder supervisie”, legt Niek uit. “We werken hierbij samen met de laatstejaarsstudenten uit twee van onze grote opleidingen. Er zijn nu een achttal mensen die de individuele afspraken op zich nemen. Zij koppelen hierover terug met mij of Alain om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen volgens de hulpvraag, de noden en behoeften van de persoon in kwestie.”

Ook voor AgapeBelgium kwam de eerste lockdown als een grote verrassing, maar al snel wilde de organisatie de mogelijkheid uitschrijven om de hand te reiken aan mensen die het moeilijk hebben. “We hebben heel snel willen reageren op de situatie in de samenleving en het traject bewijst steeds meer nut. Het biedt een overbrugging naar structurele hulpverlening. Ik denk dat die nood aan gratis geestelijke ondersteuning ook in het post-coronatijdperk nog van groot belang zal blijven.” Samen zijn we niet alleen’ is actief sinds mei en ook tijdens de tweede lockdown merkten de initiatiefnemers een duidelijk toenemende vraag.

“We bieden oefeningen die helpen bij het omgaan met stress, met angsten of twijfels”

“We zijn blij dat we het aanbod niet meteen hebben stilgelegd en zijn ook van plan de oproep nog een tijd lang online te laten staan. We zijn ervan overtuigd dat het heel belangrijk is om nu mensen die -omwille van de drukte in de gezondheidszorg- niet meteen aansluiting vinden om in een dieper proces in het reguliere circuit te gaan, hierin een overbrugging vinden bij ons”, vertelt hij. “Wat wij aanbieden is vooral draagkracht via bepaalde oefeningen die helpen bij het omgaan met stress, met angsten of twijfels. Er is altijd eerst een kennismakingsgesprek waarbij geluisterd wordt naar de moeilijkheden waar de persoon mee kampt. Vervolgens proberen we hier een bedding te geven om dit te verzachten en handvatten aan te reiken om terug te verbinden met zichzelf.”

reflectie

“Het lijkt alsof we als samenleving zijn ingeschreven in de masterschool in flexibility ”, lacht Niek. Hij benadrukt het belang van veerkracht in het mentale en fysieke welzijn. Het stilvallen als samenleving is een tijd van reflectie voor velen en dat kan ook confronterend zijn. “Voor veel mensen hebben de omstandigheden veroorzaakt dat ze twijfels krijgen over hun plaats in de samenleving, werk valt weg of er ontstaat eenzaamheid door het thuiswerken achter het scherm. Velen voelen de nood zich waardevol in te zetten in de samenleving. Dat is volgens mij ook de grote uitdaging die corona ons biedt: leren verbinden op een andere manier vanuit het eigen psychische welzijn. Wij zijn in de eerste plaats luisterend oor. Indien gewenst delen we graag onze kennis van lichaamsgerichte oefeningen. Dit zijn oefeningen rond adem- en lichaamsbewustzijn, ontspanning, stressreductie…” Niek ziet in deze periode een uitnodiging voor ons allen om anders met verbinding bezig te zijn, in het leven, met elkaar, als organisatie.

wandelen en yoga

“Ook voor mij was het als hoofd van een bedrijf een intense periode, echt intens. Dit is overal het geval voor werkgevers en werknemers. Maar ook heb ik bepaalde zorgen naar onze jongeren toe, de mensen die nu studeren. De spanning en onzekerheid hebben een impact op het denken, het handelen en zeker ook op ons lichaam. Het is belangrijk de maatregelen te respecteren en een manier te vinden ook in verbinding te blijven met elkaar. Voor de ene persoon is dat in het bos gaan wandelen, voor de andere yoga beoefenen. Het is goed te kijken wat aansluit bij je eigen leefwereld. Dit met respect voor elkaar, vrienden, familie…Het valt mij zeker op dat woorden als ‘bewustwording’, ‘meditatie’, ‘verbinding’, maar ook ‘liefde’ veel meer terug te vinden zijn in reguliere berichtgeving. Dit is in stap in de richting van een sterkere samenleving waar we ons allemaal op kunnen inzetten. Zo creëren we een vangnet voor zowel jongeren als ouderen.’ Met de feestdagen in het vooruitzicht besluit Niek Ghekiere dat wensen dit jaar oprechter zullen klinken dan ooit: ‘Een nieuwjaarswens is iets wat we elk jaar uitsturen, maar nu beseffen we ook terug de betekenis. We zitten allemaal in dezelfde boot en we willen dan ook een verhaal brengen van samenzijn, om hoop en perspectief te geven.’

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.