Edmond Poullet zag het levenslicht op 17 augustus 1928 in Ukkel. Hij had een beroemde voorvader: grootvader Prosper werd in 1926 eerste minister in de allereerste rooms-rode regering van ons land. Edmond was de oudste in een gezin van vijf kinderen. Hij studeerde tien jaar bij de Jezuïeten: vier jaar in 't Frans in Saint-Michel en zes jaar in 't Nederlands aan het Sint-Jan Berchmanscollege. "Een harde leerschool, maar ik was meestal een brave l...

Edmond Poullet zag het levenslicht op 17 augustus 1928 in Ukkel. Hij had een beroemde voorvader: grootvader Prosper werd in 1926 eerste minister in de allereerste rooms-rode regering van ons land. Edmond was de oudste in een gezin van vijf kinderen. Hij studeerde tien jaar bij de Jezuïeten: vier jaar in 't Frans in Saint-Michel en zes jaar in 't Nederlands aan het Sint-Jan Berchmanscollege. "Een harde leerschool, maar ik was meestal een brave leerling. Mijn kleinkinderen zouden zeggen: een blokbeest", zei Edmond Poullet ons ooit.De jeugdjaren van de latere vice-admiraal kunnen door de oorlogsomstandigheden niet onbezorgd genoemd worden. Vader Yves Poullet werd immers na de capitulatie van het Belgische leger als krijgsgevangene naar Duitsland gevoerd. Deze beroepsmilitair en officier was opstandig in het kamp van Prenzlau en werd daarom overgebracht naar de gevangenis van Hamburg.Ondanks de hachelijke ervaringen van zijn vader opteerde ook Edmond na de oorlog voor een militaire carrière. "Ik weet niet waarom was het omdat mijn grootouders een villa in Middelkerke hadden? maar ik droomde van een loopbaan bij de Marine. Mijn vader verzette zich hier eerst tegen. Want in die tijd ressorteerde de Marine onder de bevoegdheid van de minister van Verkeerswezen. Het was een civiele aangelegenheid.""Je moet weten dat onze Marine in de eerste helft van de twintigste eeuw twee keer bij gebrek aan centen opgedoekt werd en tijdens de oorlog deel uitmaakte van de Britse Royal Navy. Maar gelukkig werd de Marine een jaar voor ik afstudeerde aan de Koninklijke Militaire School, overgeheveld naar Defensie." In 1951 studeerde hij met grote onderscheiding af als ingenieur in bewapening en ballistiek aan de polytechnische afdeling van de Koninklijke Militaire School. In 1952 trad hij toe tot de Belgische Zeemacht.Hij huwde in 1953 met Monique Gevers. Ze vestigden zich in de Polderstraat in Sint-Kruis. Het gezin kreeg een dochter, Patricia. Zij huwde met Pierre Marlier en schonk hen vier kleinkinderen: Reginald, Laetitia, Sebastien en François. Edmond was dertig jaar ordonnansofficier en nadien vleugeladjudant van koning Boudewijn. Daarna werd hij vice-admiraal en stafchef van de Marine. In 2001 ging hij op pensioen. (SVK)