Intussen werd de oprichting ook goedgekeurd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans. In de oprichtingsstatuten van de op te richten vzw Ter Luchte is opgenomen dat Gemeente en OCMW Oostkamp over zeven afgevaardigden in de algemene vergadering...