Intussen werd de oprichting ook goedgekeurd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans. In de oprichtingsstatuten van de op te richten vzw Ter Luchte is opgenomen dat Gemeente en OCMW Oostkamp over zeven afgevaardigden in de algemene vergadering...

Intussen werd de oprichting ook goedgekeurd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans. In de oprichtingsstatuten van de op te richten vzw Ter Luchte is opgenomen dat Gemeente en OCMW Oostkamp over zeven afgevaardigden in de algemene vergadering beschikt. De afgevaardigden voor de algemene vergadering worden gekozen uit de leden van de Gemeenteraad en de OCMW-raad. Dit is een onbezoldigd mandaat. De algemene vergadering staat in voor het algemeen beleid van de nieuwe vzw, die een partnerschap is tussen Gemeente en OCMW Oostkamp en de Groep Zorg Heilige Familie.In de gemeente- en OCMW-raad van 21 november werden de afgevaardigden voor de op te richten vzw aangeduid. Dit zijn: burgemeester Jan de Keyser (CD&V), schepen Sebastian Vande Ginste (CD&V), Joke Vandeputte (CD&V), Justine Souilliaert (CD&V), Robin Declerck (NVA), Filip Wybo (SP.A) en Carol Cartigny (Groen). Jan de Keyzer, Robin Declerck, Sebastian Vande Ginste en Joke Vandeputte zullen ook een mandaat opnemen in de raad van bestuur van de nieuwe VZW Ter Luchte.Intussen zijn ook de eerste concrete stappen gezet voor de effectieve oprichting van vzw Ter Luchte, die operationeel zal zijn tegen 1 januari 2020. Het kiezen van deze afgevaardigden past in het voorbereidend traject voor de oprichting. Door beslissing rond de afgevaardigden vanuit gemeente Oostkamp nu reeds te nemen, kan men bij de effectieve oprichting van vzw Ter Luchte meteen starten en kunnen bepaalde belangrijke beslissingen vanaf de opstart op 1 januari 2020 meteen genomen worden. (GST)