Afgebrand klooster in Heule wordt onthaalruimte en schoolgebouw: “Nieuw verhaal na noodlottige dag”

© MD
Jules Fremaut

Twee jaar na de brand in de gebouwen van de Zusters van Liefde is de herbestemming van het klooster bekend. De kapel herrijst als onthaalruimte met een kloostertuin. Het deel tussen de kapel en Spes Nostra gaat tegen de vlakte. In de plaats komt er een gebouw voor de middelbare school. De sloopwerken starten normaal voor de zomer. De restauratiewerken aan de kapel moeten dit najaar aangevat worden.

20 april 2021, de datum van de brand, staat bij menig Heulenaar in het geheugen gegrift. Niet in het minst bij de twintigtal zusters die op het moment van de brand in de gebouwen verbleven. Zij zagen hoe hun thuis en levenswerk in de as werd gelegd en kwamen er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf. Ze kregen een tijdelijk onderkomen in andere vleugels en in wat vroeger de ziekenboeg was, kon op 2 juli datzelfde jaar een kleinere kapel ingezegend worden. De brand bracht wel onherstelbare schade toe aan de kapel en omliggende gebouwen.

Nieuw schoolgebouw

Een volledige heropbouw van de gebouwen behoorde nooit echt tot de plannen. Architect Sileghem & Partners stelde nog voor de brand een masterplan op om de gebouwen te herbestemmen. Die plannen kwamen door de jammerlijke brand in een stroomversnelling. Het verwoeste kloosterblok wordt samen met de aangrenzende garages, toiletten, doorgang en luifel afgebroken. In de plaats komt een nieuw schoolgebouw voor Spes Nostra Heule. Op de benedenverdieping komen polyvalente ruimtes, los van de schoolactiviteiten. De bovenverdieping wordt getransformeerd tot les- en presentatielokalen en ruimtes voor groepswerk. Pieter Dhuyvetter, directeur van de tweede en derde graad van de school, is opgetogen. “Innovatief onderwijs vraagt grotere werkruimtes voor projectwerk, coaching, buddywerk en co-teaching. Het nieuwe gebouw zal hier perfect een antwoord op bieden”, zegt hij.

Een beeld van hoe het herbestemde klooster er uit zal zien. (Architect Sileghem & Partners)
Een beeld van hoe het herbestemde klooster er uit zal zien. (Architect Sileghem & Partners)

Niet alleen het aantal schoolgebouwen van Spes Nostra Heule wordt uitgebreid, ook de speelplaats achter de kloostervleugel krijgt een opknapbeurt en wordt volledig heraangelegd. De speelplaats wordt een royale open ruimte met groen. De voormalige verbindingsgang van het klooster naar de achterliggende gebouwen wordt gesloopt en maakt plaats voor open ruimte. De kloostervleugel krijgt een nieuwe functie als schoolgebouw. De speelplaats wordt één grote ruimte met een groenzone. De schoolsite wordt door deze ingrepen ook toegankelijker”, aldus Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing (Team Burgemeester).

Onthaalruimte

Riet Devriese, algemeen overste van de Zusters van Liefde Heule, is trots op hoe een zware klap wordt omgekeerd tot een positief verhaal. “20 april 2021 was een noodlottige dag voor de Zusters van Liefde in Heule. Daags na de brand besloten de Zusters evenwel dat dit scharniermoment aangegrepen kon worden om een nieuw verhaal te schrijven. Met de kapeltuin en de stille ruimte verbeeldt de kloostergemeenschap het krachtige verhaal dat de Zusters bijna 200 jaar uitdragen”, zegt ze.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.