Door de afbraak ontstaat al meteen een open zicht in het centrum. Het is nu mogelijk om vanaf het JOC de Statiestraat in te kijken.
...

Door de afbraak ontstaat al meteen een open zicht in het centrum. Het is nu mogelijk om vanaf het JOC de Statiestraat in te kijken. Omwille van het smalle wegprofiel kunnen vrachtwagens en bussen elkaar op dit punt amper kruisen. Hierdoor beginnen ze te manoeuvreren en rijden ze vaak over het voetpad. Het kruispunt is daardoor een knelpunt op zowel het vlak van veiligheid voor de zachte weggebruiker als de doorstroming. Er komt een bochtverruiming, het kruispunt wordt ruimer met bredere voetpaden en de zichtbaarheid voor de weggebruiker zal verbeteren. Vanaf 14 september verplaatst men de nutsleidingen. De herinrichting start vanaf 28 september, waardoor het kruispunt volledig afgesloten zal zijn. Het einde van de werken is voorzien tegen het einde van het jaar. (EVW)