Sinds deze week zijn de afbraakwerken op de site in de Loofstraat in Kortrijk volop aan de gang. Ze verlopen in vijf fases. Een eerste fase van voorbereidende werken vond al voor het bouwverlof plaats. Sinds deze week ging fase twee in, de afbraakwerken van verschillende kleine bovengrondse constructies. Het veelvuldige vandalisme op het terrein en in de gebouwen zorgde ervoor dat er snel werk gemaakt werd van de sloop.
...

Sinds deze week zijn de afbraakwerken op de site in de Loofstraat in Kortrijk volop aan de gang. Ze verlopen in vijf fases. Een eerste fase van voorbereidende werken vond al voor het bouwverlof plaats. Sinds deze week ging fase twee in, de afbraakwerken van verschillende kleine bovengrondse constructies. Het veelvuldige vandalisme op het terrein en in de gebouwen zorgde ervoor dat er snel werk gemaakt werd van de sloop. Fase drie gaat in vanaf oktober, dan moet de hoogbouw eraan geloven. In het voorjaar van volgend jaar worden de werken even stil gelegd voor een archeologisch onderzoek. Dat is wettelijk verplicht bij dergelijke grote werven. Later in het voorjaar van 2021 wordt dan de onderbouw afgebroken.Om het werfverkeer tot een minimum te beperken, en zo de omwonenden tegemoet te komen, beloofde de aannemer om puin in eerste instantie op de werf zelf te stockeren. "Er zal zoveel mogelijk materiaal hergebruikt worden. Het resterende puin zal daarna collectief afgevoerd worden door vrachtwagens. Dat gebeurt bovendien niet tijdens de begin- en einduren van de scholen", klonk het op een recente digitale infosessie. De containerwagens zullen Kortrijk binnen rijden langs de Condédreef en zo rechtsaf slaan op de Loofstraat. De inrit tot de werf bevindt zich in de Loofstraat zelf, ter hoogte van de voormalige parking van het ziekenhuis. De al door druk verkeer geplaagde Doorniksewijk heeft ook een toegang tot de site, maar die blijft dus gevrijwaard van zwaar verkeer. De Sint-Sebastiaanslaan, die achter de site doorloopt, blijft gedurende de ganse werken toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Ook alle omliggende straten blijven toegankelijk voor verkeer. Het weelderige park met vijver, dat zich ook op de site bevindt, is ondertussen wel volledig afgesloten. Hetzelfde geldt voor de parking, die de laatste jaren gretig (gratis) gebruikt werd door buurtbewoners om betalend parkeren te vermijden. De aannemer zal elke werkdag actief zijn op de werf van 07.00 uur tot 16.15 uur. "Voor de afbraak zullen we werken met zware machines. Die zullen met momenten stevige trillingen veroorzaken", klinkt het waarschuwend. "Er zal zeker ook heel wat stof vrij komen. Om dat zo veel als mogelijk binnen de perken te houden, voorzien we een vernevelkanon en op de kranen zitten sproeisystemen."Na de afbraakwerken zal het terrein wellicht nog even braak liggen. Het is immers nog niet duidelijk wat er precies gebouwd zal worden op de site. Wel zeker is dat het park behouden blijft en zelfs uitgebreid zal worden. De aannemer en Stad Kortrijk beloven bovendien het terrein tijdelijk 'anders te bestemmen', in het voordeel van de buurt. Wat dat precies zal inhouden is nog niet duidelijk, maar suggesties aan het adres van de stad zijn welkom via 1777.