Kort na de eerste wereldoorlog werd de parochiezaal gebouwd. De mensen spraken dan van het patronaat. In de jaren tachtig werd het gebouw grondig verbouwd en werd...

Kort na de eerste wereldoorlog werd de parochiezaal gebouwd. De mensen spraken dan van het patronaat. In de jaren tachtig werd het gebouw grondig verbouwd en werd het naastgelegen koertje ook in de zaal verwerkt. In se zou de parochie de verbouwing van de zaal bekostigen maar uiteindelijk was het financieel niet haalbaar om dit te doen. De zaal werd dan maar verkocht aan het stadsbestuur van Diksmuide. In 1988 bij de heropening kreeg het de naam 't Woumenhof. Sinds 13 oktober is er nu OC Walnes en kon de sloop van 't Woumenhof een aanvang nemen. Straks wordt het voor de Woumenaars en alle voorbijgangers een heel ander zicht in Woumen. Na de afbraak van de kapel van het woonzorgcentrum en het ontmoetingscentrum zal het nieuwe wzc De Zilvervogel het nieuwe gezicht worden van de Blankaartghemeente. (SD)