De bron van de staking dient te worden gezocht bij een conflict dat de brandweerzone al enige tijd in zijn grip heeft. "Toen de nieuwe brandweerzone Fluvia in 2015 in werking trad, blonk deze uit vanwege het wanbeleid", klinkt het bij de ACOD. "Iedere vorm van personeelsbeleid of toekomstplan ontbreekt, waardoor het tekort aan mensen en middelen meer dan zorgwekkend is. Verschillende pogingen om met de verantwoordelijken in gesprek te gaan, draaiden op niets uit en zelfs na onze voorgaande acties lijkt de wil bij de leiding om de zaak op te lossen, helemaal te ontbreken."
...