De bron van de staking dient te worden gezocht bij een conflict dat de brandweerzone al enige tijd in zijn grip heeft. "Toen de nieuwe brandweerzone Fluvia in 2015 in werking trad, blonk deze uit vanwege het wanbeleid", klinkt het bij de ACOD. "Iedere vorm van personeelsbeleid of toekomstplan ontbreekt, waardoor het tekort aan mensen en middelen meer dan zorgwekkend is. Verschillende pogingen om met de verantwoordelijken in gesprek te gaan, draaiden op niets uit en zelfs na onze voorgaande acties lijkt de wil bij de leiding om de zaak op te lossen, helemaal te ontbreken."
...

De bron van de staking dient te worden gezocht bij een conflict dat de brandweerzone al enige tijd in zijn grip heeft. "Toen de nieuwe brandweerzone Fluvia in 2015 in werking trad, blonk deze uit vanwege het wanbeleid", klinkt het bij de ACOD. "Iedere vorm van personeelsbeleid of toekomstplan ontbreekt, waardoor het tekort aan mensen en middelen meer dan zorgwekkend is. Verschillende pogingen om met de verantwoordelijken in gesprek te gaan, draaiden op niets uit en zelfs na onze voorgaande acties lijkt de wil bij de leiding om de zaak op te lossen, helemaal te ontbreken."Nog volgens de vakbonden was het recente rapport van de brandweerinspectie de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. "Het rapport was ronduit vernietigend en alles wees in de richting van onze leiding. Het chronische tekort aan personeel en middelen heeft ervoor gezorgd dat de veiligheid van zowel onze manschappen als de burgers in het gevaar komt. De brandweerzone weigert nog steeds om concrete maatregelen naar voren te schuiven, waardoor wij ons genoodzaakt zien actie te ondernemen."De stakingsactie zal zich voornamelijk richten op de werking van de brandweerzone. "We hebben besloten een administratieve staking te houden", klinkt het. "Facturen zullen niet worden doorgegeven en administratieve taken zullen niet worden uitgevoerd. Op geen enkel moment zullen wij de veiligheid van de burgers in de zone in gevaar brengen. De situatie is op zich al dramatisch genoeg."(CLL)