Adiel Maes in Lichtervelde heeft omstreden milieuvergunning uiteindelijk toch beet

Redactie KW

Wegeniswerken Adiel Maes nv uit Lichtervelde heeft voor het opslaan en mechanisch behandelen van bouw- en sloopafval op een site aan de Industrielaan een milieuvergunning onder voorwaarden gekregen. Die hebben te maken met mogelijke stof- en geluidshinder.

Er was aanhoudend buurtprotest tegen de plannen van Adiel Maes. (Foto a-Kurt)

Dat heeft de deputatie beslist in haar zitting van donderdag 15 januari. De nieuwe site van 1 hectare aan de Industrielaan in Lichtervelde vervangt de huidige locatie in de industriezone Mortelput. Dit terrein bleek inmiddels te klein.

De deputatie koppelt de milieuvergunning voor een termijn van 20 jaar aan enkele voorwaarden om stof- en geluidshinder tegen te gaan. Zo mag er enkel overdag gebroken en gezeefd worden, mag het breken en zeven niet gelijktijdig plaatsvinden en mag er maximaal tien dagen per jaar worden gebroken. Achteraan de loods komt er bij de poort een L-vormige keermuur van 4 meter hoog en aan de terreingrens een berm van 6 meter hoog.

De nieuwe aanvraag verschilt op een aantal vlakken van de eerder ingediende. Zo wordt nu voorzien dat de meest hinderlijke activiteiten in de aanwezige industrieloods uitgevoerd worden en dus niet langer in open lucht.

Tijdens het openbaar onderzoek werden ruim 150 bezwaren ingediend. Bovendien betwisten sommige omwonenden de resultaten van de geluidsstudie van de exploitant. Daarom besliste de deputatie om een extra onderzoek uit te laten voeren omtrent de geluidsimpact. Uit aanvullend onderzoek bleek dat de exploitant op een correct onderbouwde manier aantoont dat de inrichting kan uitgebaat worden binnen de geldende geluidsnormen en binnen aanvaardbare grenzen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.