ACV en ABVV brengen loonnormwet naar het recyclagepark: “0,4 procent opslag? Dat is 4 eurocent per uur voor de laagste inkomens!”

Aan het Roeselaarse recyclagepark hielden de vakbonden hun actie. Ze brachten de loonnormwet naar ‘het stort’.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Aan het Roeselaarse recyclagepark hielden de vakbonden hun actie. Ze brachten de loonnormwet naar ‘het stort’.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Wouter Vander Stricht

Donderdag 25 februari voerden voerden de vakbonden over het hele land symbolische acties. Aanleiding voor deze acties zijn de onderhandelingen over het Interprofessioneel Akkoord (IPA), waar er slecht een beperkte onderhandelingsmarge voor loonsverhoging zou zijn. “Onrechtvaardig, zeker na alle inspanningen van werknemers in heel wat sectoren het afgelopen jaar”, klinkt het bij ACV en ABVV. In Roeselare bracht men de ‘loonnormwet’, die de spelregels voor de onderhandeling bepaalt, spreekwoordelijk naar het recyclagepark gebracht.

Om de twee jaar worden er afspraken gemaakt tussen de werknemers- en werkgeversorganisaties, het zogenaamde interprofessioneel akkoord of IPA. Dit IPA legt wettelijk vast hoeveel de lonen mogen stijgen, ook in kleinere sectoren waar geen sociaal overleg is. Ook dossiers zoals eindeloopbaanregelingen en verhogingen van minima worden via een IPA afgesproken.

Loonnormwet ver van realiteit

Uit het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, dat als advies dient voor de onderhandelingen, blijkt dat er slechts een beperkte marge is voor de loonstijging, namelijk 0,4%. “Onrechtvaardig”, klinkt het bij de bonden. Oorzaak hiervoor is de loonnormwet, de zogenaamde ‘wet van ‘96’. Die zorgt voor een misrekening van dit percentage in het nadeel van de werknemers. “Deze wet zorgt ervoor dat er bij de bepaling van de norm geen rekening gehouden mag worden met zaken als productiviteit of loonkostsubsidies.,” vertelt Erik Van Deursen, gewestelijk secretaris van het ABVV. “Ook de taxshift van de regering-Michel, waardoor bedrijven heel wat minder RSZ-bijdrage moeten betalen, wordt niet in de berekening meegenomen. Op die manier lijkt het alsof Belgische werknemers heel wat duurder zijn dan die uit onze buurlanden, maar in de realiteit is dat verre van waar.”

De 0,4 procent maximale loonsverhoging blijkt ook gering als je het vertaalt naar de lonen. “Voor de laagste inkomens komt dat neer op vier eurocent per uur of 6 euro per maand. Bruto! Dan moeten de RSZ en belastingen nog in mindere gebracht worden. In sectoren die recent nog bejubeld werden om het werk dat ze deden, bijvoorbeeld de zorg, zou dat op 9 euro per maand komen”, had Erik Van Deursen voor gerekend.

Werknemers zijn ook de consumenten

“Wij willen faire onderhandelingen,” vervolgt Wim David, provinciaal voorzitter van het ACV. “Zeker nu het afgelopen jaar heel wat werknemers in verschillende sectoren zware inspanningen geleverd hebben. Sectoren waar de lonen vaak niet al te hoog zijn, en voor wie het IPA het enige middel is om een loonsverhoging te bekomen. Het zou van respect getuigen om die inspanningen te waarderen.”

“Bovendien vergeet men ook dat de werknemers tegelijk de consumenten zijn. Als zijn meer te besteden hebben, gaat de economie ook beter draaien.”

Echte loonsverhoging

Daarom voerden de vakbonden in West-Vlaanderen deze morgen een symbolische actie, waarbij ze de wet van ’96 naar het recyclagepark brengen. “Wij willen zeker mee helpen bouwen aan een sterk akkoord, maar ook een evenwichtig akkoord, en met de wet van ’96, die enkel in het nadeel voor de werknemers is, is dit niet mogelijk.”

Naast het perspectief op een échte loonsverhoging bestaat de eisenbundel van de vakbonden ook nog uit een gevoelige verhoging van de minimumlonen, een betere eindeloopbaanregeling, ruimte voor onderhandelingen over collectieve arbeidsduurvermindering en hogere sociale uitkeringen. “De werknemers hebben het afgelopen jaar al genoeg te verduren gekregen. Tijd om hen betere vooruitzichten te geven met een sterk interprofessioneel akkoord.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.