Ines Tavernier van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) beet de spits af met haar voordracht 'Droge voeten in tijden van zeespiegelstijging?'. Ze wees op de alarmerende stijging van de CO2-concentraties de laatste decennia en de gestage stijging van de globale temperatuur en het zeeniveau. "Onze 'Lage Landen', Vlaanderen en Nederland zijn kwetsbare gebieden en we moeten ons wapenen tegen een realistische stijging van het zeeniveau van waarschijnlijk 85 cm tegen 2100" vertelde Ines.
...

Ines Tavernier van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) beet de spits af met haar voordracht 'Droge voeten in tijden van zeespiegelstijging?'. Ze wees op de alarmerende stijging van de CO2-concentraties de laatste decennia en de gestage stijging van de globale temperatuur en het zeeniveau. "Onze 'Lage Landen', Vlaanderen en Nederland zijn kwetsbare gebieden en we moeten ons wapenen tegen een realistische stijging van het zeeniveau van waarschijnlijk 85 cm tegen 2100" vertelde Ines."Eén derde van onze kustgebieden is onvoldoende beschermd tegen superstormen, en we moeten dringend maatregelen nemen ter bescherming. Daaraan wordt gewerkt in het kader van het Masterplan Kustveiligheid dat zal afgerond zijn tegen 2024, met onder meer harde maatregelen zoals de stormvloedkering bij de IJzermonding in Nieuwpoort, de stormmuur in de haven van Blankenberge, de aanleg van een bredere zeedijk in Wenduine met een stormmuur en een kuip die kan worden afgesloten. De Vlaamse overheid is ook gestart met het project 'Kustvisie' waarin een waaier aan mogelijkheden wordt voorgesteld."Fransman Bart Bollengier van het CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) Flandre Maritime in Duinkerke zette de initiatieven qua natuureducatie 'over de schreve' op een rijtje en deed dat zelfs in het Nederlands.Jan Seys, Afdelingshoofd Wetenschapscommunicatie van het VLIZ en bioloog had het over 'het begraven verleden van onze Noordzee: "door moderne technologieën kunnen we onder meer de paleovalleien reconstrueren, verdwenen kreken die merktekens zijn in landbouwgewassen in kaart brengen zoals in Retranchement, ooit de oude loop van het Zwin. We komen meer te weten over het 'eerste' Oostende, dat geleidelijk aan werd weggeschuurd. Vroeger konden we te voet naar Engeland, botresten wijzen op de aanwezigheid van wolharige neushoorns, mammoeten, een walrussenkerkhof..." Jan deed ook een oproep in naam van het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek: "Het ILVO zoekt vrijwilligers die foto's nemen met vermelding van datum en locatie van eikapsels van haaien en roggen. Die kunnen ze bezorgen - ofwel de eikapsels zelf afgeven - op het ILVO." Info: noemi.vanbogaert@ilvo.vlaanderen.be.Jesse Verhalle van de Dienst Marien Milieu, FOD wees op de voortrekkersrol van ons land in het plannen van de ruimte op zee. Geert Vanthuyne, Cultuurbeleidscoördinator van de gemeente De Panne, sloot de voormiddag af met een voordracht over het leven in de kustvilla's tijdens de Belle Epoque.Na de middag konden de kustgidsen kiezen uit een strandexcursie lager onderwijs, een historische vertelwandeling in het domein Cabour of de Sahara van de Westhoek, een erfgoedwandeling in de Dumontwijk of een fietstocht of carpoolrit in De Moeren. Centrumleider en gids Claude Willaert leidden tot slot de kustgidsen rond op de expo Sea Change' die de diverse aspecten van de Noordzee belicht.(MVP)