Zowel de stad Oostende als Kunstencentrum Kaap zelf waren eerder dit jaar niet opgezet met het idee van Blankenbergse activist Piet Wittevrongel. Naar aanleiding van de verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo wilde hij zijn beeldhouwwerk, dat een geknechte Lumuba voorstelt, in Kaap tentoonstellen. Daarom besliste een ontgoochelde Wittevrongel nu zijn beeld weer naar huis mee te nemen.
...

Zowel de stad Oostende als Kunstencentrum Kaap zelf waren eerder dit jaar niet opgezet met het idee van Blankenbergse activist Piet Wittevrongel. Naar aanleiding van de verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo wilde hij zijn beeldhouwwerk, dat een geknechte Lumuba voorstelt, in Kaap tentoonstellen. Daarom besliste een ontgoochelde Wittevrongel nu zijn beeld weer naar huis mee te nemen. "Eerst ontlokte mijn optreden op 21 juli een ongezien machtsvertoon van de Oostendse politie, inclusief politiehonden. Toen ik het toch in het kunstencentrum op de zeedijk kon opstellen naar aanleiding van de vraag in de gemeenteraad om het plein aan de Drie Gapers tot Lumublaplein om te dopen, werd het beeld nooit in Kaap opgesteld. Dat noem ik een kunstencentrum onwaardig, want ze geeft vrije meningsuiting geen plaats. Waarom mag het beeld van een dader blijven staan en moet dat van een slachtoffer wijken? Kaap reageerde zelfs niet toen ik, meerdere keren, met de verantwoordelijke wilde in contact komen. De foto is symbolisch voor de 'twee gezichten' van de Stad aan Zee.""Deze discussie is te belangrijk en complex voor dit soort steekvlamploitiek", reageert Rolf Quaghebeur van Kaap. "Een kunstencentrum is geen actiegroep: wij vertrekken vanuit de kunst, niet vanuit het activisme. Daarom willen we de beeldvorming rond Leopold II rustig en ingebed in een bredere discussie voeren. Alle maatschappelijke discussies die bij ons een podium krijgen, eisen een breed maatschappelijke context zonder daarom een morele superioriteit te claimen." En hij vervolgt: "Wij wilden wel het beeld stockeren, maar toen de stad het niet overnam, dacht de actiegroep dat wij het zouden exposeren, maar dat viel niet meer te sporen met onze geplande zomer- en najaarsactiviteiten. Ik vermoed dat de reactie van Piet Wittewrongel, die nooit met ons contact opnam, voortkomt uit een combinatie van foute veronderstellingen en ongeduld. Maar wij laten ons noch door de overheid of door welke actiegroep ook onder druk zetten." "Ik merk aan de reactie van de heren Wittevrongel en Lavens dat deze evolueert van een strijd om het beeld van Leopold II weg te krijgen, naar een strijd om een beeld van Lumumba, zonder voorafgaand maatschappelijk debat, in de publieke ruimte te plaatsen. Als kunstencentrum hebben wij ervaring met de participatieve trajecten die leiden tot verantwoorde artistieke ingrepen in de publieke ruimte. In Oostende zijn de meest significante kunstwerken in de publieke ruimte louter politieke ingrepen geweest van een stadsbestuur dat niet alleen geen artistieke expertise heeft, maar ook geen kennis van de processen die aan dit soort ingrepen vooraf dienen te gaan. Wij pleiten dus voor een gedragen en kwalitatieve omgang met de publieke ruimte en voor een tragere en meer degelijke omgang met kunst hierin", besluit Quaghebeur.(ML)