Begin dit jaar werd binnen de sociale dienst van het OCMW de dienst activering en tewerkstelling opgericht. Maatschappelijk werker Karmen Mechelaere, al vele jaren in dienst bij het OCMW, is aangesteld als activeringscoach. "Met deze nieuwe dienst willen we de cliënten die een leefloon ontvangen, aanmoedigen om werk te vinden. Het is immers onze bedoeling om de werklooshe...

Begin dit jaar werd binnen de sociale dienst van het OCMW de dienst activering en tewerkstelling opgericht. Maatschappelijk werker Karmen Mechelaere, al vele jaren in dienst bij het OCMW, is aangesteld als activeringscoach. "Met deze nieuwe dienst willen we de cliënten die een leefloon ontvangen, aanmoedigen om werk te vinden. Het is immers onze bedoeling om de werkloosheid in onze stad in de kiem te smoren. Het is in deze coronaperiode nog belangrijker, want voor veel mensen kwam er een andere arbeidssituatie", aldus de schepen van Sociale Zaken.Het is de bedoeling dat deze nieuwe dienst de cliënten actief begeleidt op zoek naar een passende tewerkstelling, maar ook hun kansen helpt verhogen door hen een opleiding te laten volgen en onder meer de taalkennis te verbeteren."Ondertussen werden al enkele projecten opgezet. Momenteel wordt samengewerkt met de land- en tuinbouwsector in onze stad, want seizoenarbeiders raken nu moeilijker in België en er is daardoor een tekort aan werkkrachten", zegt schepen Romina Vanhooren.Ook werden werklozen al geactiveerd als wijkwerkers. Vijf van hen gingen aan de slag in het project veilig winkelen in Oostende en drie andere konden starten bij Stad Oudenburg. "Leefloners kunnen ook ervaring opdoen in een traject van tijdelijke werkervaring, zoals bij Kringwinkel De Kust. Daarnaast nemen verschillende cliënten deel aan rekruteringstrajecten van BPost. Ze krijgen zo de kans om tijdens een opleiding van een jaar het middelbare diploma en rijbewijs te behalen. Wie slaagt voor de werkstage kan vrijwel met zekerheid aan de slag bij BPost. In het najaar wil het OCMW deze trajecten nog uitbreiden bij privé partners", aldus nog Romina Vanhooren.Wie een gesprek wil met de activeringscoach, kan Karmen Mechelaere op maandag, donderdag en vrijdagvoormiddag bereiken via 0492 21 87 35 of karmen.mechelaere@ocmw.be. (LIN)