Actiegroep WILOO uit Oostende wil politiebescherming na uithaal luchthavenbaas

WILOO is niet gediend met de uitspraken van luchthaventopman Marcel Buelens in De Zeewacht Kust vorige week. De actiegroep tegen de luchthaven vroeg politietoezicht aan het huis van bepaalde leden, schreef de grote baas van Egis in Parijs aan en bereidt een strafklacht voor tegen Marcel Buelens.

Jacques Denecker: “Wij schreven ook de grote baas van Egis in Parijs aan over de uitspraken van Marcel Buelens.” © HH

De ceo van de luchthaven reageerde op de beslissing van de Raad van State om een versoepeling van de milieuvergunning, waardoor er ‘s nachts meer lawaaierige toestellen kunnen opstijgen en landen op Oostende, te schrappen. “Een ramp voor de luchthaven”, noemde Marcel Buelens dat, en hij haalde zwaar uit naar de actiegroep WILOO, die de zaak voor de Raad van State bracht. “Die schlemielen maken de Oostendse economie kapot”, brieste Buelens.

“We lazen de uitlatingen van Marcel Buelens in De Zeewacht van vorige week met verbijstering”, zegt WILOO-woordvoerder Jacques Denecker. “Dergelijke woorden uit de mond van een ceo van een luchthaven zijn onbegrijpelijk. Uitspraken over WILOO-leden, zoalsschlemielen, criminelen, club van ouwe venten’, kunnen niet door de beugel.”

Dreigementen

“Erger nog zijn de dreigementen die de heer Buelens maakt”, vindt Jacques Denecker. “Zoals: ‘Ik hoop dat die mannen niets op hun kerfstok hebben, want ik zal het vinden!’ en ‘Ik zal de adressen van de actievoerders publiceren op onze website. Dan kunnen onze mensen bij hen aankloppen om een nieuwe job te vinden.’ Dat is een regelrechte aanzet tot confrontatie. Omdat we geen risico’s willen nemen naar aanleiding van deze aanzet tot confrontatie met onze leden, vroegen we alvast de politie om extra toezicht te houden bij bepaalde adressen.”

De dreigementen van Buelens zetten aan tot confrontatie

“De vzw WILOO heeft meteen ook de EGIS-directie in Parijs aangeschreven om afstand te nemen van de door hun lokale directeur Marcel Buelens gebruikte woorden. Onze raadsman Johan Verstraeten hebben we opdracht gegeven om een strafklacht in te dienen bij het Parket van de Procureur des Konings. Het is niet de eerste keer dat de heer Buelens ons op dergelijke beledigende manier aanspreekt. Dit gebeurde eerder in De Zeewacht van 20 januari 2017.”

Bezwaarschriften

“Wij willen er ook op wijzen dat, in de zaak van het door de Raad van State vernietigde ministerieel besluit, WILOO gesteund werd door meer dan duizend bezwaarschriften”, gaat Jacques Denecker verder. “Wij zijn bereid met iedereen het debat aan te gaan over de Oostendse luchthaven. Maar dan wel op een beschaafde manier. Gezien de erg korte afstand tussen luchthaven en stad, vindt WILOO dat er enkel ruimte is voor een kleine, regionale passagiersluchthaven. Die moet dan wel ‘s nachts gesloten zijn van 23 tot 7 uur, de EU-norm voor de nacht.”

Het bewuste artikel met de uithaal van Marcel Buelens.
Het bewuste artikel met de uithaal van Marcel Buelens.© KW

“De baan kan ingekort worden tot ongeveer 2 km en de vrijgekomen ruimte kan dan bijvoorbeeld hergebruikt worden voor bos, zonne- en windenergieopwekking en een overslagplaats voor goederen van vrachtwagens op elektrische stedelijke bestelwagens. Oefenvluchten met grote toestellen moeten stoppen en voor kleine opleidingstoestellen moet overgestapt worden naar moderne elektrische tuigen. WILOO ijvert verder om normen op te leggen voor de uitstoot van fijn stof in de omgevingsvergunning voor de luchthaven.”

Overheidssubsidies

“Tot slot zijn wij even bezorgd voor de werkgelegenheid als iedereen in Oostende”, besluit Jacques Denecker.

“Met de klimaatconferentie van Parijs in het achterhoofd en als motto ‘Denk globaal, handel lokaal’, pleiten we om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met een gedeeltelijke reconversie van de luchthaven. Daarbij kunnen nieuwe, duurzamere vormen van werk worden gecreëerd dan in de sector van de luchtvaart. Dit alles kan door een zinvoller gebruik te maken van de terreinen, publieke middelen en gelden. Wij denken dan aan de ongeveer 12 miljoen euro jaarlijkse overheidssubsidies.”

We konden Marcel Buelens niet bereiken voor een reactie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.