Actiegroep Dement in beroep tegen sloopvergunning oud zwembad

Hannes Hosten

Actiegroep Dement en de Vlaamse architectuurvereniging Archipel dienden een beroepsschrift in tegen de sloopvergunning voor het vroegere stedelijk zwembad van Oostende. “We zien de architectuurkwaliteit van de hal en de potentiële functionaliteit ervan als een heel beschermenswaardig gegeven”, luidt het.

Sinds ruim een jaar heeft Oostende een nieuw stedelijk zwembad Brigitte Becue. Er waren plannen om het oude zwembad, een pand met erfgoedwaarde van halfweg de jaren ‘70, een nieuwe functie te geven, maar uiteindelijk werd gekozen om het gebouw te slopen en er een groene ruimte te creëren. Recent keurde het College van Burgemeester en Schepenen daarvoor de sloopvergunning goed. Maar Dement kan zich daar niet in vinden en diende een beroepschrift in bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

“In het verleden verdedigde Dement al verschillende keren het vooroorlogse erfgoed met succes. Het naoorlogs ergoed, waaronder het modernisme en brutalisme, zijn architecturale stijlperioden die evenzeer bescherming verdienen. Dit erfgoed wordt gezien het recente karakter ervan niet steeds (h)erkend als waardevol”, luidt het. “Het is belangrijk om de architecturale kwaliteit van een gebouw te blijven lezen, ook als door slecht onderhoud of verminking de waardering ervan negatief wordt beïnvloed. Deze verminkingen zijn echter herstelbaar of verwijderbaar, zonder dat het geheel het beschermingswaardig karakter verliest.”

“Onwaarheden”

Volgens Dement doen enkele onwaarheden de ronde over het voormalige zwembad. “Zo zou het gebouw vol betonrot zitten en op instorten staan. Dat klopt niet, want de betonaudits uit 2009, 2015 en 2021 tonen aan dat de zwembadkuipen inderdaad betonrot bevatten, alsook enkele niet-structurele elementen van het nevengebouw. Eens de zwembadkuip verwijderd, en het nevengebouw afgebroken, is meteen ook alle betonrot definitief verwijderd. Het gebouw moet ook niet weg van Onroerend Erfgoed. Het is trouwens een eigenaardige redenering van de stad dat erfgoed uit de jaren ‘70 zou moeten gesloopt worden ten voordele van erfgoed uit vroegere periodes. Dit is een redenering die totaal niet strookt met het Onroerenderfgoeddecreet en het Lokaal Beleidskader.”

“Er zou een mooi park en grasveld in de plaats komen, maar bij de slopingsaanvraag is geen enkel plan van latere aanleg voorzien”, stipt Dement aan. “Zeven jaar na de eerste afbraakideeën heeft de stad dus nog geen tijd gevonden om dit zogezegde park uit te tekenen. De latere bestemmingen zijn niet bekend en kunnen zelfs appartementsbouw inhouden op enige afstand van de Gaanderijen, om zo de renovaties van de Thermen en de Gaanderijen te kunnen ondersteunen.” De actiegroep neemt ook de stelling op de korrel dat een herbestemming onbetaalbaar is. “Economische overwegingen kunnen nooit een criterium zijn om tot de beslissing te komen een waardevol gebouw te slopen. Maar ondanks deze stelling goochelen onze beleidsmensen met uitspraken dat er geen budgetten zijn voor een herbestemming van de zwemhal. Er was blijkbaar wel een budget van 6,7 miljoen euro voor een nieuwe evenementenzaal aan het Bosjoenk, midden in een groene, beschermde omgeving. De afbraak van het volledige zwembad wordt geraamd op 1 miljoen euro, en met deze kost heeft men enkel een extreem duur grasveld gerealiseerd. Maar met een bijkomende investering van 1,2 miljoen euro realiseert men een volwaardige polyvalente stadshal. Simpel gezegd, een grasplein voor 1 miljoen euro of een stadshal voor 2,2 miljoen euro met een nieuwbouwwaarde 3,5 miljoen euro.”

“Stad doet aan zelfbediening”

“Een weinig democratische manier van werken in deze sloopaanvraag is het ontbreken van een openbaar onderzoek”, zegt de actiegroep nog . “Omdat de vergunning enkel beperkt is tot afbraak en er geen nieuwe aanleg wordt aangetoond, wordt een openbaar onderzoek vermeden. Maar in het geval van een gebouw op de inventarislijst is dat nochtans essentieel. Daarmee schendt de stad haar eigen regels. Daarboven komt nog dat de stad als eigenaar zelf de slopingsvergunning verleent aan de uitbater Farys. De stad is hier rechter en partij en doet hier aan zelfbediening. We pleiten voor een herbestemming met nieuwe functies, waarbij de potenties van de architectuur en de site tot haar volle recht komen. Dit architectonisch modernistisch gebouw verdient een constructieve toekomst.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.