Het debat over de omvorming van de N49 tot een heuse autosnelweg - dus zonder verkeerslichten en met veel minder mogelijkheden om er op of af te rijden - blijft hevig woeden in Damme. Zoals we een tweetal weken geleden in deze krant al schreven, zijn er bezwaren tegen bepaalde plannen voor tunnels en landbouwwegen op dit traject. Maar een erg breed gedragen ongenoegen leeft er ook over het feit dat in de plannen zoals het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ze voor ogen heeft er geen enkele op- en afrit overblijft op het Damse grondgebied.
...

Het debat over de omvorming van de N49 tot een heuse autosnelweg - dus zonder verkeerslichten en met veel minder mogelijkheden om er op of af te rijden - blijft hevig woeden in Damme. Zoals we een tweetal weken geleden in deze krant al schreven, zijn er bezwaren tegen bepaalde plannen voor tunnels en landbouwwegen op dit traject. Maar een erg breed gedragen ongenoegen leeft er ook over het feit dat in de plannen zoals het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ze voor ogen heeft er geen enkele op- en afrit overblijft op het Damse grondgebied. De actiegroep 'Wij willen ook een volwaardige oprit voor de A11/E34' kanaliseert dit ongenoegen en zamelde zoveel mogelijk petities met de eis voor een op- en afrit in. Luc De Love uit Moerkerke trok namens de actiegroep, en met een petitie die ondertekend werd door meer dan tweeduizend mensen, dinsdag naar Vlaams minister voor Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Ik benadruk graag ook het engagement van Hans Poupaert en Ann Claeys in de actiegroep, maar zij waren door hun werk verhinderd om mee te gaan naar de minister", verduidelijkt Luc De Love. "Het stemt me tevreden dat er met burgemeester Joachim Coens en schepen Filip Babylon (beiden CD&V+) toch ook een delegatie van het stadsbestuur met ons mee ging om ons te ondersteunen. Onze actiegroep, die, getuige het groot aantal mensen dat de petitie tekende, een erg breed draagvlak heeft, blijft protesteren omdat we niet kunnen aanvaarden dat Damme zo afgesloten wordt. De Dammenaars zouden, afhankelijk van waar ze wonen, gebruik moeten maken van de op- en afrittencomplexen in ofwel Westkapelle ofwel Maldegem. De afstand tussen beide bedraagt zo'n zestien kilometer. We zouden dus wel verplicht zijn enorme omwegen te maken." Het ongenoegen daarover kwam ook al naar voren tijdens de infovergadering over dit grote infrastructuurproject van AWV en de stad Damme op 13 maart. De actiegroep stelt verder dat het gebrek aan op- en afritten nefast is voor de horeca, de middenstand en het toerisme. Toeristen zouden het historische centrum van Damme links laten liggen als ze het via ofwel Westkapelle ofwel Maldegem moeten bereiken. Ze wijzen er ook op dat het verkeer binnen Groot-Damme zou toenemen aangezien het verkeer van het ene dorp naar het andere zou moeten rijden om op een oprit te geraken. "Ik heb aan de minister een plan voorgelegd waarbij geen groot op- en afrittencomplex noodzakelijk is, maar waarbij Damme met eerder beperkte ingrepen toch zou ontsloten kunnen worden", zegt Luc De Love."In die plannen voorzien we een afrit naar Damme ter hoogte van deelgemeente Lapscheure en de oprit richting Brugge (naar de A11 dus, red.) zou dan ergens tegen Hoeke komen. Volgens mij zou ook burgemeester Lippens van Knokke-Heist tevreden zijn met een op- en afrit in Damme want in Knokke-Heist dreigt het anders wel erg druk te worden als de dichtste op- en afritten Westkapelle en Maldegem zijn. Een op- en afrit daartussen, in Damme dus, zou Knokke-Heist kunnen ontlasten. Ik had de indruk dat de minister wel oren had naar die argumenten. Al bleef hij er wel bij dat er uitgegaan wordt van het principe dat er minstens 10 kilometer tussen twee op- en afritten moet liggen om zoveel mogelijk verkeersincidenten te vermijden. Dat is dus nog een moeilijk punt." Opmerkelijk is ook burgemeester Joachim Coens meeging naar Brussel, aangezien hij eerder stelde dat protest weinig zin had gezien alle beslissingen in dit dossier al lang geleden genomen zijn. "Wij kunnen als stadsbestuur zo'n petitie met zoveel ondertekenaars niet zomaar negeren en hebben begrip voor de verzuchtingen rond bereikbaarheid", stelt burgemeester Coens nu. "Wij hebben ook al de bekommernis geuit dat die situatie aan het complex in Westkapelle, met die twee opeenvolgende ronde punten en alle drukte daar, verre van ideaal is en die bezorgdheid heeft via de administratie ook de minister bereikt. Dat is dus alvast positief. Of dat ertoe zal leiden dat er nu alsnog iets zal gewijzigd worden aan de plannen, is verre van zeker want die besluitvorming is al behoorlijk ver gevorderd."