Het debat over de omvorming van de N49 tot een heuse autosnelweg - dus zonder verkeerslichten en met veel minder mogelijkheden om er op of af te rijden - blijft hevig woeden in Damme. Zoals we een tweetal weken geleden in deze krant al schreven, zijn er bezwaren tegen bepaalde plannen voor tunnels en landbouwwegen op dit traject. Maar een erg breed gedragen ongenoegen leeft er ook over het feit dat in de plannen zoals het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ze voor ogen heeft er geen enkele op- en afrit overblijft op het Damse grondgebied.
...