Het actiecomité Zeebrugge Onder Druk, ook wel ZOD genoemd, schakelt een versnelling hoger in het protest tegen de komst van een nieuwe zeesluis op de locatie Visart, daar waar de huidige oude sluis ligt dus. De leden van ZOD wraken met name Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) bij de verdere besluitvorming in dit dossier.
...

Het actiecomité Zeebrugge Onder Druk, ook wel ZOD genoemd, schakelt een versnelling hoger in het protest tegen de komst van een nieuwe zeesluis op de locatie Visart, daar waar de huidige oude sluis ligt dus. De leden van ZOD wraken met name Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) bij de verdere besluitvorming in dit dossier. Hun raadsvrouw, meester Marleen Ryelandt, tevens Brugs Groen-gemeenteraadslid, schreef hierover de minister aan. Actiecomité ZOD tilt er immers zwaar aan dat de minister in een uitzending van 'De zevende dag', minder dan 48 uren na het einde van het openbaar onderzoek, al te kennen gaf dat hij bij zijn beslissing zou blijven en dat hij zou doorgaan met de voorgenomen inplanting van een nieuwe zeesluis op de locatie Visart. "Op dat moment was het merendeel van de bezwaarschriften zelfs nog niet overgedragen aan de minister, hij kon er onmogelijk de inhoud van kennen, laat staan dat hij ze al op die manier kon hebben laten bestuderen dat hij dergelijke uitspraken kon en mocht doen en dat hij dus zijn beslissing al kon hebben genomen", stelt juriste Nancy Vanhee, één van de ondertekenaars van de brief. "De minister schendt dus op zeer duidelijke wijze het onpartijdigheidsbeginsel, dat door elk openbaar bestuur en overheidsdienst moet worden gerespecteerd. Op die manier geeft hij geen enkele garantie dat de bezwaarschriften, die massaal werden ingediend, op onafhankelijke en onpartijdige wijze, zullen worden behandeld en beantwoord. De rechten van verdediging van de burgers worden in dit kader ernstig geschonden."Volgens de briefschrijvers is het openbaar onderzoek aangetast door een onregelmatigheid die ook de rechtsgeldigheid van de navolgende procedures aantast. Daarom vragen ze dat minister Weyts zich onthoudt bij de stemming en de goedkeuring voor het voorkeursbesluit. "Een minister dient zich van politieke standpunten te onthouden in kader van een procedure die vergunningen impliceert. Dat is hier duidelijk niet het geval geweest: de aankondiging van het ontwerp van voorkeursbesluit van december 2018 gebeurde via doorklikken naar de site van N-VA, via de site van het kabinet van Minister Weyts", klinkt het verder bij het actiecomité. De leden van dit actiecomité stellen dat een grote sluis op die locatie voor enorm veel hinder zou zorgen voor de bewoners, gezien ze midden een woonbuurt zou komen te liggen. Ze opperen dat het sociale weefsel zou vernietigd worden. Het comité verwijst naar adviezen van deskundigen en adviserende administraties, die het Verbindingsdok als locatie voor de nieuwe sluis verkiezen. "Wij hopen dat de minister beseft dat hij niet alleen voor zijn beurt gesproken heeft en daarmee alle regels van onpartijdigheid met de voeten heeft getreden, maar dat er totaal geen draagvlak is voor desbetreffend project. Het kan niet dat een minister, die een dergelijke vooringenomenheid etaleert, nog deelneemt aan de verdere besluitvorming. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de andere leden van de Vlaamse regering zich wel zullen houden aan de regels van behoorlijk bestuur", besluit Nancy Vanhee van actiecomité ZOD.