Actiecomité Zeebrugge Onder Druk wraakt minister: “Weyts kan niet deelnemen aan verdere besluitvorming”

Het actiecomité Zeebrugge Onder Druk verhoogt de druk op de Vlaamse regering in het dossier van de nieuwe zeesluis. Zoals bekend is de regering, op voorstel van minister Weyts (N-VA), gewonnen voor de locatie Visart. “Wij hebben een brief gestuurd met de melding dat we minister Weyts wraken voor verdere deelname aan de procedure en beslissingen. In de uitzending van ‘De zevende dag’ op Een toonde hij immers dat hij duidelijk vooringenomen is”, stelt Nancy Vanhee van het actiecomité.

Aan de Visart vond een protestactie plaats. © Davy Coghe

Het actiecomité Zeebrugge Onder Druk, ook wel ZOD genoemd, schakelt een versnelling hoger in het protest tegen de komst van een nieuwe zeesluis op de locatie Visart, daar waar de huidige oude sluis ligt dus. De leden van ZOD wraken met name Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) bij de verdere besluitvorming in dit dossier.

Hun raadsvrouw, meester Marleen Ryelandt, tevens Brugs Groen-gemeenteraadslid, schreef hierover de minister aan. Actiecomité ZOD tilt er immers zwaar aan dat de minister in een uitzending van ‘De zevende dag’, minder dan 48 uren na het einde van het openbaar onderzoek, al te kennen gaf dat hij bij zijn beslissing zou blijven en dat hij zou doorgaan met de voorgenomen inplanting van een nieuwe zeesluis op de locatie Visart.

De Visartsluis zou midden een woonbuurt komen te liggen

“Op dat moment was het merendeel van de bezwaarschriften zelfs nog niet overgedragen aan de minister, hij kon er onmogelijk de inhoud van kennen, laat staan dat hij ze al op die manier kon hebben laten bestuderen dat hij dergelijke uitspraken kon en mocht doen en dat hij dus zijn beslissing al kon hebben genomen”, stelt juriste Nancy Vanhee, één van de ondertekenaars van de brief. “De minister schendt dus op zeer duidelijke wijze het onpartijdigheidsbeginsel, dat door elk openbaar bestuur en overheidsdienst moet worden gerespecteerd. Op die manier geeft hij geen enkele garantie dat de bezwaarschriften, die massaal werden ingediend, op onafhankelijke en onpartijdige wijze, zullen worden behandeld en beantwoord. De rechten van verdediging van de burgers worden in dit kader ernstig geschonden.”

politieke standpunten

Volgens de briefschrijvers is het openbaar onderzoek aangetast door een onregelmatigheid die ook de rechtsgeldigheid van de navolgende procedures aantast. Daarom vragen ze dat minister Weyts zich onthoudt bij de stemming en de goedkeuring voor het voorkeursbesluit. “Een minister dient zich van politieke standpunten te onthouden in kader van een procedure die vergunningen impliceert. Dat is hier duidelijk niet het geval geweest: de aankondiging van het ontwerp van voorkeursbesluit van december 2018 gebeurde via doorklikken naar de site van N-VA, via de site van het kabinet van Minister Weyts”, klinkt het verder bij het actiecomité.

Onpartijdigheid

De leden van dit actiecomité stellen dat een grote sluis op die locatie voor enorm veel hinder zou zorgen voor de bewoners, gezien ze midden een woonbuurt zou komen te liggen. Ze opperen dat het sociale weefsel zou vernietigd worden. Het comité verwijst naar adviezen van deskundigen en adviserende administraties, die het Verbindingsdok als locatie voor de nieuwe sluis verkiezen. “Wij hopen dat de minister beseft dat hij niet alleen voor zijn beurt gesproken heeft en daarmee alle regels van onpartijdigheid met de voeten heeft getreden, maar dat er totaal geen draagvlak is voor desbetreffend project. Het kan niet dat een minister, die een dergelijke vooringenomenheid etaleert, nog deelneemt aan de verdere besluitvorming. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de andere leden van de Vlaamse regering zich wel zullen houden aan de regels van behoorlijk bestuur”, besluit Nancy Vanhee van actiecomité ZOD.

“Minister heeft respect voor actiecomité”


De woordvoerder van minister Ben Weyts, Michaël Devoldere, zegt niet op de hoogte te zijn van de brief van actiecomité ZOD over de wraking van de minister. “Uiteraard is het bij ons wel bekend dat een aantal mensen in Zeebrugge gekant zijn tegen de locatie Visart voor de nieuwe zeesluis”, stelt de woordvoerder.

“En wat het optreden van minister Weyts in ‘De zevende dag’ betreft, wil ik erop wijzen dat hij uiteraard zijn visie heeft verdedigd en argumenten heeft aangebracht om te kiezen voor de locatie Visart. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat hij geen respect zou hebben voor andere meningen en argumenten. De procedure wordt correct gevolgd en alle bezwaarschriften worden bekeken. Op basis daarvan wordt nagegaan of er eventueel kan bijgestuurd worden.”

“Wanneer het punt opnieuw op de agenda van de ministerraad komt voor een beslissing? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Het hangt er van of hoe lang de administratie nog nodig heeft om alle bezwaarschriften te grondig te bekijken. Dat kan nog voor de parlementsverkiezingen zijn, maar helemaal zeker is dat niet.” (PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.