Door Geert Vanhessche
...

Door Geert VanhesscheHet actiecomité Leefbaar Knokke is samen met de inwoners van Zwevegem Knokke wat onthutst. "Na maanden van protest en vragen om een andere en betere invulling van de terreinen van de oude steenbakkerij, blijft het gemeentebestuur onze vragen negeren.", begint Kevin Vandewalle.Na een eerste klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, werd de stemming omtrent deze zone in de gemeenteraad eind oktober hernomen. Opnieuw werd het punt goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. "Men betwist de gegrondheid van onze eerste klacht, maar toch werd raadslid Vanassche uitgesloten van bespreking en stemming rond dit punt omdat hij betrokken partij is. Gezien men de gegrondheid van de eerdere klacht betwist, werden de rechten van het raadslid geschonden."Voor de bespreking van het punt op de gemeenteraad werd eerst gevraagd aan Antoon Vanassche (Zwevegem Vooruit) of hij meent dat hij betrokken partij is, gezien zijn woning zou bij de uitvoering van het RUP, geregulariseerd worden. Nu is ze blijkbaar zonevreemd. Het raadslid antwoordde daarop positief. De actievoerders menen ook dat burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) betrokken partij is, gezien hij lid is van de Raad van Bestuur van Leiedal, en het juist die intercommunale is die het RUP opstelde.Onthutst waren de inwoners van Zwevegem-Knokke ook wanneer het gemeentebestuur samen met Leiedal aankondigde dat gekozen wordt voor 'Open Ruimte' in de plaats van een woonproject in Sint-Denijs. "We juichen het initiatief enkel toe, maar het steekt de inwoners van Zwevegem Knokke ietwat de ogen uit. Wat bij ons niet kan, kan in Sint-Denijs plots wel", aldus Kevin Vandewalle.Het actiecomité Leefbaar Knokke geeft echter de moed niet op. "We zijn ervan overtuigd dat de invulling van het terrein nog op verschillende manieren beter kan gedaan worden en tegemoet kan komen aan de wensen van de inwoners van Knokke."