Kosten noch moeite werden gespaard maandagavond voor een politieactie om mensensmokkel en transmigratie in en rond de haven van Zeebrugge tegen te gaan. Provinciegouverneur Carl Decaluwé en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem kwamen de groots opgezette actie mee volgen. "We zetten onder meer een droneteam in maar ook een mobiele vrachtwagenscanner, CO-meetapparatuur, patrouilles te paard, het interventiekorps en enkele speurhonden", vertelde commissaris Dirk Molleman van de federale politie.
...

Kosten noch moeite werden gespaard maandagavond voor een politieactie om mensensmokkel en transmigratie in en rond de haven van Zeebrugge tegen te gaan. Provinciegouverneur Carl Decaluwé en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem kwamen de groots opgezette actie mee volgen. "We zetten onder meer een droneteam in maar ook een mobiele vrachtwagenscanner, CO-meetapparatuur, patrouilles te paard, het interventiekorps en enkele speurhonden", vertelde commissaris Dirk Molleman van de federale politie. "Het is zeker belangrijk om dit soort acties te blijven voeren. We stellen vast dat het aantal transmigranten dat we hier aantreffen en die in het straatbeeld te zien zijn, merkelijk daalt. Waar we er vroeger per actie zo'n vijftig à zestig per actie aantroffen, zijn dit er nu vaak maar een stuk of tien. Wat de reden kan zijn voor die daling? Er zijn enkele belangrijke netwerken van smokkelaars opgerold, dat speelt natuurlijk mee. Er ontstaan ook nieuwe routes waarbij de transmigranten via Frankrijk met rubberboten het Verenigd Koninkrijk trachten te bereiken. En enkele grote kampen in Noord-Frankrijk werden ontmanteld." "Maar de problematiek is helemaal nog niet weg. Er blijven transmigranten aanwezig hier in en rond de haven maar de manier waarop ze de oversteek willen maken wijzigt. Daar waar de transmigranten voorheen het havengebied binnendrongen om in de containers en vrachtwagen te kruipen, zitten ze er nu vaak al in voordat die in de haven aankomen. Een ander nieuw fenomeen is dat de transmigranten gebruikmaken van de kusttram om vanuit Frankrijk onze kust en dus ook Zeebrugge te bereiken. Daarom hebben we ook een dispositief in Blankenberge om de kusttrams te controleren." Tijdens de actie in de haven werd ook de werking van de mobiele scan gedemonstreerd, om na te gaan of er zich geen transmigranten in de vrachtwagens en containers bevinden. "Om praktische redenen - het scannen van één vrachtwagen duurt wel zes minuten en hier passeren natuurlijk enorm veel vrachtwagens - moeten we ons echter beperken tot steekproeven", verduidelijkt commissaris Molleman. "De drone blijkt nu ook steeds meer een erg efficiënt middel bij onze acties. Door de drones kunnen we een groot gebied vlug in beeld krijgen en zo kunnen we ook gemakkelijk zien of of er scheuren zijn in de afsluitingszeilen van vrachtwagen, wat wijst op inklimming." Ook Alain De Laender, directeur-coördinator van de federale politie West-Vlaanderen, was aanwezig bij de politieactie. "Ik wil benadrukken dat wij hier niet zijn om jacht te maken op mensen. We willen vooral de mensen beschermen tegen zichzelf. We willen ervoor zorgen dat er geen slachtoffers vallen door roekeloos gedrag. Ik wil het niet meemaken dat we mensen dood aantreffen in een container", benadrukte de politiechef. "Kranten schrijven in dit verband soms over razzia's; maar dat hoor ik echt niet graag. Wij voeren geen razzia's uit. We willen de mensensmokkelaars hard aanpakken." Alain De Laender liet verder nog verstaan vragende partij te zijn voor vaste infrastructuur voor de afhandeling van de identificatie en andere procedures bij het aantreffen van transmigranten. "Nu moeten alle betrokken diensten en personen daarvoor ter plaatse komen, maar het zou veel efficiënter zijn om dit te centraliseren. Bij voorkeur niet ver van de kantoren van de federale politie in de Zandstraat in Sint-Andries (Brugge)", stelde Alain De Laender. "Onze kantoren zijn nu al verzadigd met alle huidige functies dus er is nood aan nieuwe infrastructuur." Hij toetste het idee ook af bij de aanwezige minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Die had wel oren naar het idee, maar stelde dat het niet evident is om het op korte termijn te realiseren. "Ik wil mijn paraplu niet omhoog steken, maar dit is eigenlijk een dossier voor de Regie der Gebouwen en sinds enige tijd valt de Regie niet meer onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlanse Zaken. Mijn collega Koen Geens is nu bevoegd", zei De Crem. "Ik heb echter heel veel begrip voor de vraag; zo'n vaste infrastructuur kan zeker nuttig zijn en als ik nog iets kan doen om dit te bewerkstelligen zal ik dat zeker niet nalaten." Nog tijdens de actie, die afloopt omstreeks 22 uur, werd bekend dat er drie transmigranten uit een kraakpand in Zeebrugge werden gehaald.