Pluisjes in de wind verhaalt de belevenissen van Lotte, de ik-figuur in het boek, die op een bepaalde dag een banale ruzie krijgt met haar buurjongen Lander. Lotte stelt alles in het werk om de vriendschap te redden en ontdekt dat niet alleen zij een dergelijke nare ervaring opdoet. "Het boek is dus niet gebaseerd op het ongeval dat me acht jaar geleden overkwam", steekt Hanne, die met haar mama Karin Baekelandt, papa Steven en broer Robbe in de Oude Pittemstraat in Meulebeke woont. "Dat neemt niet weg dat ik dat gegeven misschien zal gebruiken bij het schrijven van mijn tweede boek. Wel staat vast dat de vriendschap die ik toen mocht ervaren en nu nog steeds ervaar me wel beïnvloed heeft."
...

Pluisjes in de wind verhaalt de belevenissen van Lotte, de ik-figuur in het boek, die op een bepaalde dag een banale ruzie krijgt met haar buurjongen Lander. Lotte stelt alles in het werk om de vriendschap te redden en ontdekt dat niet alleen zij een dergelijke nare ervaring opdoet. "Het boek is dus niet gebaseerd op het ongeval dat me acht jaar geleden overkwam", steekt Hanne, die met haar mama Karin Baekelandt, papa Steven en broer Robbe in de Oude Pittemstraat in Meulebeke woont. "Dat neemt niet weg dat ik dat gegeven misschien zal gebruiken bij het schrijven van mijn tweede boek. Wel staat vast dat de vriendschap die ik toen mocht ervaren en nu nog steeds ervaar me wel beïnvloed heeft."Op de tragische 1 april 2011 sloeg het nieuws in Meulebeke in als een bom. Hanne Delmotte was bij een quadongeval zwaargewond geraakt en vocht voor haar leven. "Het was vrijdag 1 april iets voor 17 uur", herinnert mama Karin Baekelandt zich. "Hanne, die toen in haar eerste humaniora zat, had net haar examen Frans afgelegd en om zich te ontspannen, maakte ze een ritje met haar broer Robbe op de quad. Was het een verstrooidheid of een verkeerd manoeuvre, maar Hanne kwam met een enorme smak tegen een paal terecht. De spoedarts en hulpdiensten brachten haar in comateuze toestand naar het ziekenhuis in Roeselare van waaruit ze in allerijl naar Gent werd overgebracht."Hanne bleef twee maanden in coma. De artsen stelden ondertussen een beschadiging van de hersenstam vast. "Het waren verschrikkelijke, onwezenlijke dagen en maanden voor ons. We waanden ons echt op een andere planeet. De knagende onrust doorspekt met de vele troostende woorden van buren, vrienden en familieleden: het woog enorm zwaar op ons.""Ik voelde me net een alien, die alle begrip voor realiteit verloren had", pikt vader Steven in. "Zoiets wens ik mijn grootste vijand niet toe." Hanne bleef nog zes maanden in het ziekenhuis. Haar ouders bezochten haar iedere dag en namen telkens ook een foto om de evolutie van haar toestand vast te leggen."Hanne zou gekluisterd blijven aan haar elektrische rolstoel", weet mama Karin. "Er werd ons gezegd dat ze heel veel moeite zou hebben met spreken en dat het leren slikken ook een moeilijk herstelproces zou inhouden. Op aandringen van oma zijn we met Hanne naar Lourdes geweest en daar heeft ze haar eerste stapje gezet. Geloof verzet bergen, daar kunnen we van meepraten." Ondertussen spreekt Hanne weliswaar traag, maar duidelijk articulerend, en wat haar slikreflex betreft: een van haar hobby's is lekker eten.Hanne schrijft dagelijks. "Schrijven is mijn tweede levensadem", reageert ze. "Ik heb een blog die ik iedere dag aanvul en die de alleszeggende naam 'genieten van gelukkig zijn' draagt. Dat is de leidraad in mijn leven. Ik schrijf ook veel gedichten. Het is sterker dan mezelf, want daarin vind ik rust en sterkte. Mijn boek Pluisjes in de wind is in feite het resultaat van mijn maturiteitsproef. Ik volg het opleidingsniveau 1 aan het Dominiek Savio Instituut, zeg maar een opleiding speciaal voor vrijwilligerswerk. We krijgen er eveneens ruimte om ons verder te ontwikkelen voortbouwend op onze eigen talenten. Ik word nu eveneens begeleid om in klassen mijn verhaal en mijn revalidatie te vertellen."Het boek heeft heel wat voeten in de aarde gehad. "Ik dank dan ook mijn leerkrachten Ines, Sanne en Annelies die zorgden voor een evenwichtige structuur in het boek en voor hun vele goeie tips, die ze zowel inhoudelijk als bij de illustraties die ik in het boek inlaste, gaven.""Het verschijnen van het boek plaatst Hanne nu op een wolkje, we leven met haar mee in een soort euforie", geeft Karin nog mee. "Ondertussen doemt er een ander spookbeeld op, straks moeten we uitkijken naar een andere school, een ander onderkomen voor Hanne. Ze droomt van een eigen plekje waar je vrienden maakt en waar ze haar talenten verder kan ontplooien." Hanne, ondertussen 21 lentes jong, bulkt van enthousiasme van positivisme en weet in haar gevatte antwoorden ook een kwinkslag te gebruiken. Haar ingesteldheid dwingt respect af, duizendmaal respect! Pluisjes in de wind is niet alleen een ode aan de vriendschap, maar ook aan het geluk dat in kleine dingen te vinden is. Wie haar blog wil raadplegen, kan dat op www.genietenvangelukkigzijn@weebly.com.