Met de BarthelAcademie wil de Barthelschool zichzelf omtoveren tot een Vlaamse school voor hekserij en hocus pocus, overgoten met een flinke scheut muzikaliteit. "Aanleiding voor de BarthelAcademie is het project Kunstkuur dat we hebben binnengehaald", vertelt directeur Tom Vandamme. "Dat project stimuleert de samenwerking tussen scholen en nabij...

Met de BarthelAcademie wil de Barthelschool zichzelf omtoveren tot een Vlaamse school voor hekserij en hocus pocus, overgoten met een flinke scheut muzikaliteit. "Aanleiding voor de BarthelAcademie is het project Kunstkuur dat we hebben binnengehaald", vertelt directeur Tom Vandamme. "Dat project stimuleert de samenwerking tussen scholen en nabijgelegen academies. Vorig jaar stelden we al onze kandidatuur, maar toen haalden we het niet. Dit jaar werd ons thema wel goedgekeurd. Drie jaar lang mag een leerkracht uit het deeltijds kunstonderwijs samen met onze leerkrachten voor de klas staan. Het gaat om zes uur per week. Concreet betekent dat elke klas om de veertien dagen twee uur les zal krijgen."De samenwerking moet zowel voor de school als voor de academie een win-winsituatie worden. "Het is de bedoeling dat we onderling overleggen over de inhoud van de lessen en dat we van elkaar leren. Qua muzische vorming is het niveau van onze school best goed, enkel op muzikaal vlak staan we zo sterk niet. De muzikale vaardigheden van onze leerkrachten beperken zich tot het aanleren van een liedje. De muziekleerkracht van de Academie kan haar expertise overbrengen naar onze leerkrachten, terwijl ze tegelijkertijd ook zelf leert om op een andere manier om te gaan met andere leerlingen", klinkt het. "In de lessen willen we het thema muziek zo breed mogelijk benaderen, muziek moet meer zijn dan een liedje zingen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld leren zelf een partituur te maken."En het project smaakt naar meer. "Sinds enkele jaren organiseert de Academie muziekschool in Rekkem, in onze schoolgebouwen. Dankzij het Kunstkuurproject hopen we meer kinderen te kunnen motiveren om muziekschool te volgen", besluit de directeur. (CB)