Sinds 1 september wordt reeds financiële aanvullende steun uitgekeerd aan inwoners die voldoen aan bepaalde criteria. Zo moeten ze dit jaar reeds minstens 40 dagen gewerkt hebben, door corona tijdelijk of volledig werkloos geworden zijn en hun nettogezinsinkomen moet nu lager liggen dan 1.625 Euro (zonder groeipakket of onderhoudsgeld).
...

Sinds 1 september wordt reeds financiële aanvullende steun uitgekeerd aan inwoners die voldoen aan bepaalde criteria. Zo moeten ze dit jaar reeds minstens 40 dagen gewerkt hebben, door corona tijdelijk of volledig werkloos geworden zijn en hun nettogezinsinkomen moet nu lager liggen dan 1.625 Euro (zonder groeipakket of onderhoudsgeld). Kuurnenaren die voldoen aan deze drie voorwaarden, kunnen zo na de aanvraag hun nettomaandinkomen aangevuld zien tot 1.625 euro of tot aan hun loon van voor hun ontslag."Door de impact van de coronacrisis stijgt het potentieel aantal Kuurnenaren dat niet meer rondkomt beduidend", vertelt Bram Deloof, schepen van Welzijn, Gezondheid en Geluk. "Met de nieuwe maatregel richt Kuurne zich op die mensen van wie de financiële situatie slechter geworden is door de coronacrisis.""In de meeste gevallen gaat het om werkende mensen die geconfronteerd worden met tijdelijke tot volledige werkloosheid buiten hun wil om. Naast het aanvullend inkomen voorziet onze gemeente ook nog in het verhogen van het algemeen consumptiebudget van personen die het moeilijk hebben in Kuurne.""Denken we maar aan leefloners, personen bekend bij de sociale dienst en de personen/gezinnen die in aanmerking komen voor financiële aanvullende hulp. Met dit initiatief willen we alvast de koopkracht verhogen aan de hand van een bon. Deze maatregel treedt in werking vanaf 2021."Voor al deze maatregelen kan de gemeente Kuurne alvast rekenen op zowel federale als Vlaamse subsidies. Naast deze financiële middelen zet het Sociaal Huis van Kuurne ook verder in op het verhogen van de mentale weerbaarheid. Meer info over deze steunmaatregel kunnen Kuurnenaren bekomen via hun sociale dienst. (BRU)