Aantal vrijwilligers bij de brandweer daalt

Vincent Vanhoorne

Op vandaag tellen de West-Vlaamse brandweerkorpsen 213 vrijwilligers minder dan vijf jaar geleden. Vooruit diende in het federaal parlement een resolutie in om de rekrutering van brandweervrijwilligers te verbeteren.

“Ons land kampt met een tekort aan brandweervrijwilligers”, zegt Melissa Depraetere, Kamerlid voor Vooruit. “In Vlaanderen daalde het aantal vrijwilligers in totaal met 556, in West-Vlaanderen gaat het om 213 vrijwilligers.”

Onze provincie telt vier hulpverleningszones en de onderlinge verschillen zijn groot. Zone 1 (regio Brugge) en zone Midwest (regio Roeselare) zagen hun aantal vrijwilligers dalen met respectievelijk 3 en 4. Bij de brandweerzone Fluvia (regio Kortrijk) vertrokken 77 mensen terwijl brandweer Westhoek 129 mensen zag vertrekken.

“Onze zone telt 22 brandweerposten en gemiddeld zien we jaarlijks een 55-tal vrijwilligers weggaan”, reageert Kristof Louagie, communicatieverantwoordelijke van de brandweerzone Westhoek. “Het gaat om mensen die de pensioenleeftijd bereikt hebben of hun engagement nog moeilijk combineerbaar zien met hun privéleven. Verder zijn er ook mensen die om medische redenen stoppen.”

Vrijwillig maar niet vrijblijvend

“Er zijn per brandweerpost ook grote verschillen. Zo zijn er in Ieper momenteel 73 brandweermannen in dienst en zijn er nog 13 nodig om het personeelsplan volledig op te vullen. Maar in Koksijde zoeken we 20 nieuwe vrijwilligers, wat zowat de helft is van de volledige brandweerpost. Het spreekt voor zich dat dit de interventiedruk verhoogt.”

“Het voorbije jaar zijn we intensief op zoek gegaan naar vrijwilligers en dat heeft 54 nieuwe mensen opgeleverd die nu aan de opleiding beginnen. Om dat te bereiken, hebben we in elke brandweerpost een aanwervingsverantwoordelijke aangeduid die infosessies geeft en mensen motiveert. We zijn tegenover de kandidaten erg open over de verplichtingen die het engagement met zich meebrengt. Dit werk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.”

Brede basisopleiding

Zopas legde Vooruit samen met PS een resolutie neer in de Kamer met als doel de rekrutering van brandweervrijwilligers te verbeteren en ook hun statuut aan te pakken. “Dat willen we doen door de inzetbaarheidstermijnen te verkorten en er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de woonplaats van de kandidaat-vrijwilliger in de buurt ligt van de plek van de opleiding en de toekomstige standplaats”, verduidelijkt Melissa Depraetere.

“We willen ook meer rekening houden met de behoeftes van de brandweerzones en nagaan via welke ingrepen de rekruteringsproeven beter georganiseerd kunnen worden. Voor de leerlingen van het vijfde en zesde jaar middelbaar zou kunnen voorzien worden in een nieuw vak dat op veiligheidsberoepen toespitst, net zoals dat momenteel voor defensie het geval is.”

“We willen ook de mogelijkheid onderzoeken of brandweervrijwilligers zich niet specifiek zouden mogen toeleggen op een welbepaalde functie, waardoor kandidaten niet noodzakelijk de hele brandweeropleiding zouden moeten volgen.”

Niet opsplitsen

Kristof Louagie van brandweerzone Westhoek is persoonlijk geen voorstander van brandweermannen met één welbepaalde functie. “Een brandweerman moet alle situaties de baas kunnen. Dat weerspiegelt zich in de opleiding die heel zwaar is. Eenmaal je de basisopleiding gevolgd hebt, kan je verder specialiseren.”

”Maar persoonlijk zou ik die basisopleiding niet opsplitsen. Dat zou betekenen dat je bij een interventie niet alleen rekening moet houden met de beschikbaarheid van je vrijwilligers, maar ook met de deelopleiding die gevolgd werd. Dat zou de puzzel bij een noodoproep alleen maar moeilijker maken en de aanrijtijd verlengen.”

(VV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.