Het aantal jongeren dat een studietraject volgt in Oostende is de laatste drie jaar met bijna de helft toegenomen. "Een diploma is de beste garantie om de generatiearmoede te doorbreken", vertelt schepen Natacha Waldmann (Groen), bevoegd voor Zorg, Welzijn en Onderwijs en Armoedebestrijding.
...

Het aantal jongeren dat een studietraject volgt in Oostende is de laatste drie jaar met bijna de helft toegenomen. "Een diploma is de beste garantie om de generatiearmoede te doorbreken", vertelt schepen Natacha Waldmann (Groen), bevoegd voor Zorg, Welzijn en Onderwijs en Armoedebestrijding."De stijging heeft verschillende oorzaken. Er is in de eerste plaats een groeiend bewustzijn bij jongeren over het belang van een diploma. Maar ook het onderwijsveld is voortdurend in beweging, waardoor er nieuwe opleidingsmogelijkheden komen op diverse niveaus. Het is niet evident om een job te vinden op de arbeidsmarkt die je ligt. Het is dan ook een bewuste keuze om de jongeren, dat zijn de -25-jarigen, de kans te geven om een opleidingstraject te volgen", zegt Waldmann.De 21-jarige Freya Roston kreeg dankzij het OCMW de kans om zo'n opleidingstraject te volgen. Na drie jaar mag ze zich maatschappelijk werker noemen. Ze werkt sinds vorige week als maatschappelijk werker bij de vzw Dyade. "Ik zat in een pleeggezin. Mijn pleegmoeder werkte in het stadhuis en zij wees mij de weg naar het OCMW. Ze wist dat er zo'n opleidingstraject gevolgd kon worden en dat je daarbij een leefloon kon krijgen.""Ik volgde drie jaar de richting maatschappelijk werk aan Howest in Brugge en woonde er ook dicht bij de school. Ik kreeg 912 euro leefloon en daarvan werden alle kosten betaald. Ik beheerde dat geld niet zelf. Dat deed het OCMW. Wekelijks kreeg ik 70 euro leefgeld en de rest werd gebruikt om mijn vaste kosten te betalen. Daarnaast werd er ook nog een bedrag gespaard waardoor ik na afloop van mijn traject een aardig centje gespaard had. Met dat geld kon ik dan mijn waarborg voor mijn appartement en andere kosten betalen voor mijn verhuis na mijn studie", legt Freya uit."Dat budgetbeheer heeft ervoor gezorgd dat ik met geld leerde omgaan. Maar weet je... ik leef nu niet anders hoor. Nu ik een vast loon zal hebben dat ook groter zal zijn dan het leefloon dat ik kreeg, zal ik op dezelfde manier blijven leven. Zo kan ik verder blijven sparen en verder aan mijn toekomst blijven werken", benadrukt Freya.Vorig schooljaar hebben 268 studenten het traject aangevat. Daarvan hebben twaalf studenten hun traject onderweg stopgezet. 71 studenten volgden een bachelor of master opleiding. Daarvan zijn 11 studenten afgestudeerd, studeren er 55 verder en stoppen er vijf met de huidige opleiding. 106 leerlingen volgden een opleiding in het secundair onderwijs. Daarvan zijn er 20 afgestudeerd. Andere studenten volgden dan weer lessen in het Okan onderwijs, deeltijds onderwijs, bij het centrum 'Leren en Werken' en het tweedekansonderwijs.