In Oostende ontvingen in 2013 gemiddeld 872 mensen een leefloon en gemiddeld 380 mensen een equivalent leefloon. Een equivalent leefloon gaat naar asielzoekers en vreemdelingen ingeschreven in het vreemdelingenregister. Het wordt voor 100% betoelaagd door de federale overheid. Voor h...