Zeven kandidaten wilden op basis van de selectieleidraad deelnemen aan de overheidsopdracht voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe casino. Ze ondergingen allemaal een juridische en administratieve toets, die moest aantonen dat elke kandidaat financieel en economische gezond is. "De referentieprojecten van de geassocieerde architecten gaven de doorslag", zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. "Het college van burgemeester en schepenen selecteerde, na een interpretatie van advocaten, professoren en juristen,...