In 2018 vroegen 92 personen een leefloon aan. Dat zijn er 48 meer dan in 2017 en meer dan het dubbele dan in 2013. Vorig jaar kregen 169 mensen hulp bij het beheren van hun budget, 30 meer dan in 2017. Daarnaast doen heel wat mensen een beroep op de sociale dienst voor administratieve hulp.
...

In 2018 vroegen 92 personen een leefloon aan. Dat zijn er 48 meer dan in 2017 en meer dan het dubbele dan in 2013. Vorig jaar kregen 169 mensen hulp bij het beheren van hun budget, 30 meer dan in 2017. Daarnaast doen heel wat mensen een beroep op de sociale dienst voor administratieve hulp."Deze stijging is op verschillende vlakken waar te nemen. Het aantal aanvragen voor financiële steun, ondersteuning bij budgetbeheer en administratieve begeleiding blijft een groot onderdeel van onze taak", zegt Tiebe De Bruycker, diensthoofd Sociale Dienst. "De complexe situaties waarin personen zich kunnen bevinden en de toenemende complexiteit van de samenleving maken het niet evident om hieruit te raken. Meer dan 64 % van onze leeflooncliënten is jonger dan 26 jaar en dat is geen positieve evolutie. Wij begeleiden hen naar meer zelfredzaamheid, zodat ze overeind kunnen blijven in deze maatschappij. Bij schuldhulpverlening willen we het aantal dossiers afbouwen zodra de situatie is gestabiliseerd. Dat vraagt een extra inspanning van de maatschappelijk werker en de cliënt."Dat meer en meer mensen de weg vinden naar de Sociale Dienst is een goede zaak, vindt Tiebe: "We zetten sterk in op het doorbreken van taboes rond het OCMW en op de bekendheid van de dienst. De aanvragen voor budgetbeheer blijven stijgen. We moeten zelfs met een wachtlijst werken. We willen onze sociale kruidenier ook mobiel maken voor mensen uit de buitenwijken die niet in staat zijn om zelf langs te komen. We willen onze bereikbaarheid blijven verhogen en drempels wegwerken. We blijven het Geïntegreerd Breed Onthaal verder ontwikkelen, zodat aanvragers maar één keer hun verhaal moeten doen en we ze efficiënt de juiste begeleiding kunnen geven.""Voor 2019 werken we aan de uitbouw van tewerkstellingen in de Tijdelijke Werkervaring", vervolgt Tiebe. "Dat is de nieuwe naam voor het oude Artikel 60. Tijdelijke Werkervaring werd in 2017 ingevoerd om de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt voor leefloners te verkleinen. In dit traject van twee jaar begeleidt de Sociale Dienst van Veurne cliënten in de zoektocht naar een job. Ook bij Veurne zelf werken er enkele mensen binnen Tijdelijke Werkervaring. Als de afstand naar de reguliere arbeidsmarkt te groot blijkt en er moet gewerkt worden aan de individuele capaciteiten, stellen we Tijdelijke Werkervaring voorop. Dan engageren we ons om de cliënt gedurende 24 maanden te begeleiden en dat we vooruitzichten hebben dat hij of zij zich tijdens deze periode kan ontwikkelen om daarna aan de slag te kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. We hebben een gefaseerde werking ontwikkeld. Via een werkintake gaat het naar een voortraject en stage, dan volgen tewerkstelling en nazorg." Momenteel zitten er 14 Veurnaars in het werktraject van TWE, voor 12 personen is de Sociale Dienst nog op zoek naar een geschikte plaats.