Aantal asielzoekers dat naar Diksmuide komt ligt pak lager dan aanvankelijk voorzien

Woensdag werd een infovergadering georganiseerd over de komst van de asielzoekers in het voormalige financiëngebouw. Er komen 180 asielzoekers, in plaats van 235.

De vergadering ging door in CC Kruispunt. Door de grote belangstelling moest de vergadering doorgaan in twee zalen waar de info synchroon op groot beeldscherm kon worden gevolgd.

Er stond politie aan de ingang en duidelijk aanwezig in de zaal: men was op alles voorzien. In het panel: burgemeester Lies Laridon, Hilde Van Gastel van het Rode Kruis Vlaanderen, waarnemend korpschef PZ Polder Marc Van Eecke, Evert-Jan Witteveen van Fedasil en Luc Van Bossche, centrumleider noodopvangcentrum. In het publiek inwoners van alle deelgemeenten van Diksmuide en een kleine tiental demonstranten die met hun affiches naast het podium plaatsnamen.

Een dertigtal minderjarige niet-begeleide asielzoekers tussen 14 en 16 jaar en een mix van gezinnen en alleenstaanden zullen in Diksmuide worden opgevangen. Het centrum in Diksmuide is een open noodcentrum. De asielzoekers worden er ondergebracht in afwachting van de goed- of afkeuring van hun asielaanvraag.

Om de verveling tegen te gaan en het integreren te bespoedigen worden lessen Nederlands gegeven en zijn er vormings- en sportactiviteiten

De ervaring leerde, zo stelde het Rode Kruis Vlaanderen, dat het beter is de verschillende groepen te mengen dan ze in aparte groepen onder te brengen. In het interne reglement van de opvang is voorzien dat iedere bewoner tussen 23.30 uur en 6 uur in het centrum is. De vluchtelingen zullen nauw betrokken zijn bij het onderhoud van het centrum en geïnformeerd worden over hoe in België wordt geleefd en hoe ze zich moeten gedragen wanneer ze bijvoorbeeld naar het zwembad gaan. Er zal ook intern een huishoudelijk reglement zijn dat bij niet naleven van de richtlijnen gesanctioneerd zal worden. Zo is het gebruik van alcohol binnen de muren van het centrum ten strengste verboden.

Het Rode Kruis voorziet in eerste instantie een bed, voedsel en een sanitair pakket. Verder is er ook een medische screening op TBC. Daarnaast krijgt iedere volwassene 7,40 euro aan wekelijks ‘zakgeld’, voor kinderen is dat 4,50 euro. Om de verveling tegen te gaan en het integreren te bespoedigen worden lessen Nederlands gegeven en zijn er vormings- en sportactiviteiten. Via ter beschikking gestelde computers en wifiverbinding zal het contact met familie in het thuisland, kunnen behouden worden. Voor de kinderen en jongeren wordt samengewerkt met de lokale scholen.

Het opvangcentrum in Diksmuide is een voorlopig centrum en hoelang het centrum zal blijven bestaan zal afhangen van de toestroom van asielzoekers. Korpschef Marc Van Eecke van politiezone Polder gaf nog mee dat zijn korps alles in het werk heeft gesteld om de veiligheid te waarborgen, ook in de woonwijken in de onmiddellijke omgeving van het centrum waar een verhoogd toezicht zal worden gehouden. Bij overtreding zullen de asielzoekers op dezelfde manier worden behandeld als alle Belgen, ze zullen geen voorkeursbehandeling krijgen.

Vanuit het Rode Kruis Vlaanderen wordt zoveel mogelijk geprobeerd om conflicten te voorkomen maar zoals altijd wanneer een grote groep mensen, op een kluitje bijeen leeft, gebeuren er wel eens botsingen, zijn er wel eens conflicten. Zaak is deze op een serene en voor alle partijen aanvaardbare manier op te lossen. Er wordt gevraagd aan allen om in eerste instantie zichzelf en de vluchtelingen de tijd te gunnen om aan elkaar te wennen en om, mochten zich problemen voordoen, het onmiddellijk te melden via het speciale nummer 051 793 793 of via opvang@stad.diksmuide.be.

Hoewel de meningen in het publiek verdeeld bleven verliep de avond zonder noemenswaardige incidenten, het Diksmuidse publiek liet zijn stem horen, maar was verstandig genoeg om geen scenes te maken. Na de vergadering werd nog een hele tijd nagepraat.

(AC)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.