Aanstekelijke solidariteit in Anzegem bij onder meer KSA, dorpsraad en Sociaal Huis

Redactie KW

Kort nadat de maatregelen van onze overheid aangekondigd werden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, ontstond er een golf van solidariteit in onze gemeente. De leiders van KSA ter Vichten wilden hun steentje bijdragen, de dorpsraad in Vichte deed een oproep om een netwerk uit te bouwen en het Sociaal Huis organiseerde extra overleg. Ook verschenen er individuele initiatieven om hulpbehoevenden een handje te helpen.

Om het bos door de bomen te blijven zien, werd geopteerd om het vrijwilligersnetwerk van heel Groot-Anzegem te laten coördineren door Carine Goemaere, aanspreekpunt voor de dienst Sociaal Welzijn. Het Anzegems Netwerk voor Aanvullende Hulp (Annah) leidt zij ook in goede banen.

Het coronavirus is voor ouderen of al zieke mensen een gevaar. Om besmetting tegen te gaan is het belangrijk dat het contact met anderen tot een minimum herleid wordt. Daardoor valt het netwerk van onder meer familie, vrienden en buren grotendeels weg. Vrijwilligers zijn onmisbaar in deze situatie. “Het is belangrijk dat er een netwerk is waar senioren en andere kwetsbare groepen een beroep op kunnen doen”, zegt een van de Vichtse huisartsen die betrokken is bij de Vichtse dorpsraad. “Het is noodzakelijk dat de krachten gebundeld worden en dat het vrijwilligersnetwerk gecoördineerd wordt door de gemeente. Algemene richtlijnen voor hygiëne en voorzorgsmaatregelen dienen goed afgesproken te worden.”

30 extra vrijwilligers

Ongeveer 30 mensen in totaal reageerden op de oproep van KSA ter Vichten en de Dorpsraad Vichte. “Tot nu toe kregen we van één vrouw met longproblemen de vraag om boodschappen te doen en naar de apotheek te gaan”, vertelt Kevin Vandaele (21), bondsleider KSA ter Vichten. “We zijn zo hygiënisch mogelijk te werk gegaan en de inkopen hebben we achtergelaten in de hal. De betaling is gebeurd via overschrijving. Deze week gaan we beurtelings met een aantal leiders thuiswachten bij kinderen, waarvan de moeder in het ziekenhuis werkt.”

“Onze dokters geven aan dat er nogal wat mensen zijn die niet over digitale middelen beschikken en in deze tijden nog meer op zichzelf aangewezen zijn dan voorheen”, vertelt Karel Demeulemeester, voorzitter van de dorpsraad Vichte. “Daarom zijn vrijwilligers nodig die een aanspreekpunt willen zijn in hun buurt. Zij kunnen dan zaken signaleren bij de gemeente omtrent bepaalde noden van geïsoleerde burgers.”

Sociaal Huis enkel op afspraak

Davy Demets, schepen Sociale Zaken en Welzijn: “De maaltijddienst blijft actief en de poetsdienst met dienstencheques voor senioren en zorgbehoevenden blijft diensten leveren. Het Sociaal Huis is elke dag bereikbaar van 8 tot 17 uur. Ze werken wel met gesloten deuren, dus enkel op afspraak kan de burger daar terecht voor dringende zaken. Op de website van Anzegem vind je steeds de meest recente updates rond maatregelen die worden genomen.”

Wekelijkse belronde

“Het Sociaal Huis gaat wekelijks alle thuiszorgklanten en senioren opbellen om te horen hoe het gaat en of er bepaalde noden zijn, ook bij de bewoners van de assistentiewoningen op de Heirweg en van de seniorenwoningen in Anzegem en Tiegem”, gaat Davy Demets verder. “Deze week zal er ook een brief gepost worden bij alle inwoners van Anzegem met informatie. Waar ze terecht kunnen met bepaalde vragen, vermelding van betrouwbare bronnen omtrent het coronavirus en wie er gecontacteerd kan worden voor hulp bij boodschappen, transport dokter en wat uitleg over het medisch triagepunt in Gijzelbrechtegem. Het is niet de bedoeling dat mensen op eigen initiatief daar naar toe gaan. Eerst moet de huisarts gecontacteerd worden die dan eventueel kan doorverwijzen. Als schepen ben ik verheugd over de solidariteit die tot leven komt in de deelgemeenten en het vrijwilligersnetwerk dat groeit.”

Taart en kindertekeningen

“Om de taartennamiddagen die volgende week georganiseerd zouden worden door de SeniorenRaad van Anzegem (SAR) in Ter Berk en De Wielant niet helemaal in het water te laten vallen, gaan we de mensen een stuk taart bezorgen waar ze dan apart van kunnen genieten. Aan de kinderen van de gemeente vragen we om een leuke kaart of een tekening te maken om er bij te geven. Die kan je opsturen of in de brievenbus steken van het Sociaal Huis in de Lieven Bauwensstraat 40 in Vichte ten laatste tegen donderdag 2 april. Een laatste actie is om alle 80-plussers een kaartje te sturen met de boodschap dat we hen niet vergeten. Veel vrijwilligers en het Sociaal Huis zijn er voor hen.”

Contact Sociaal Huis: sociaalhuis@anzegem.be, 056 77 88 28.

(Gerda Verbeke)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.