Het OCMW Kortrijk werkte het voorbije jaar samen met Kind & Gezin, VDAB, de Universiteit Antwerpen en de hogescholen Vives en Howest aan het Mission-project. Een subsidie van 1,5 miljoen euro van het Europees Fonds voor tewerkstelling en sociale innovatie liet toe om de nodige tijd en middelen uit te trekken voor een unieke evaluatie van een nieuwe beleidsmaatregel in Kortrijk. Het onderzoek nam in totaal bijna 2,5 jaar in beslag.
...