De Watergroep plant een netwerkvernieuwing in langs de drukke wegen Wingenesteenweg en Hillesteenweg. Er zijn al geruime tijd problemen met roestwater en de druk bij waterverbruik. Deze ...

De Watergroep plant een netwerkvernieuwing in langs de drukke wegen Wingenesteenweg en Hillesteenweg. Er zijn al geruime tijd problemen met roestwater en de druk bij waterverbruik. Deze twee problemen gaat men aanpakken met het leggen van nieuwe waterleidingen. Deze waterleiding zal ook de nieuwe uitbreiding van industriezone Hille bevoorraden.De nieuwe waterleiding wordt aan beide zijden van de weg aangelegd en de werkzone loopt langs de N370 vanaf Hille-Zuid tot aan de Lavoordestraat. De werken starten op maandag 21 september aan de noordzijde van de N370 ter hoogte van de Wingenesteenweg 20. Het hele project loopt tot aan het kerstverlof en wordt begin 2021 verdergezet tot maart 2021.De aannemer meldt hinder op de rijweg, het fiets- en voetpad. Ter hoogte van de bebouwing worden de parkeerstroken tijdelijk ingenomen. Doorgaand verkeer zal mogelijk blijven door gebruik te maken van verkeerslichten. (NS/foto Nele)