Aankoop grond moet buurthuis in ’t Vogeltje in Poperinge mogelijk maken

Schepen Ben Desmyter bij de gronden in gehucht ’t Vogeltje. (foto MD)
Redactie KW

Aan de gemeenteraad wordt voorgelegd om gronden aan te kopen in de Loviestraat in het gehucht ’t Vogeltje. Daar komen twee woonblokken van vier woningen. Een ander perceel wordt voorbehouden voor openbaar nut, voor onder andere een buurthuis, parkeergelegenheid, groene buffer, toegangsweg en afwerking van de kapel.

De WVI is, na de verkoop van de school en het klooster toen de schoolwerking stopte, eigenaar van de grond gelegen naast de kapel van ’t Vogeltje in de Loviestraat. Samen met VLABO zal de WVI een bouwproject ontwikkelen op deze site. De bouwfirma Catteeuw zal de werken uitvoeren. In zitting van 15 februari 2021 van het schepencollege werd een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van acht woningen en garages.

Herbestemming kapel

“Het woonblok van vier woningen het dichtst bij de kapel werd uitgesloten uit de vergunning. In het bouwvoorstel waren drie gelijkaardige woonblokken voorzien telkens van vier aansluitende woningen, naast elkaar. Het woonblok dichtst bij de kapel hebben we geweigerd, vanuit het idee om op de zone dichtst bij de kapel extra mogelijkheden te voorzien richting een herbestemming van de kapel”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V).

“Het is de bedoeling dat de stad dit perceel aankoopt en inricht als aanvulling bij de kapel/dorpspunt en het zal aldus een openbare functie krijgen voor onder andere parkeergelegenheid, groene buffer, toegangsweg en afwerking van de kapel. De inrichting van een buurthuis versterkt de woongemeenschap van ’t Vogeltje”, aldus nog de schepen.

Buurthuis

Momenteel zijn er nog altijd vieringen op zondag opgedragen door pastoor Lambert en dat blijft tot nader orde het geval. In 2015-2016 werd bij de opmaak van een kerkenbeleidsplan wel al eens een eerste haalbaarheidsonderzoek gevoerd naar mogelijke toekomstige invulling van de kapel.

“Die haalbaarheidsstudie had enkel tot doel een ruwe oefening te maken naar technische mogelijkheden en raming van eventuele herbestemming in de verdere toekomst. De conclusie uit die haalbaarheidsstudie was dat een herbestemming toen zeker mogelijk was richting ‘buurthuis’. Kleinere activiteiten zoals kleine optredens, vergaderingen, bijeenkomsten, familiefeesten voor kleinere groepen, zijn er zeker haalbaar in een mooi kader”, vertelt de schepen verder.

“Uiteraard dient er wel wat bijkomend voorzien te worden, zoals een kleine keuken, sanitair, nutsleidingen, berging… naast de nodige opfriswerken. Op het terrein dat we nu wensen aan te kopen is dan ruimte voor de goede toegang, extra parking, extra groen of speelmogelijkheden en zal de kapel beter geïntegreerd kunnen worden in het landschap daar.”

Grondwaarde

Het dossier van de herbestemming staat nu nog on hold, aangezien er tot op vandaag nog steeds misvieringen plaatsvinden. Mogelijk start het stadsbestuur binnenkort wel gesprekken op met de kerkfabriek van Sint-Bertinus, die vandaag eigenaar en beheerder is van de kapel. Dit projectidee is opgenomen in het patrimonium- en het dorpenplan van de stad. De grondwaarde werd vastgelegd op 150.000 euro.

“De stad zal lot 1A met een oppervlakte van 9a22ca aankopen. Op de grond van de stad is de inplanting van een haag voorzien op 60 cm van de perceelgrens met de nieuw te bouwen woningen. Door de stad werd reeds een strook grond van 1,5 meter aangekocht van de WVI”, besluit schepen Ben Desmyter.

(AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.